torsdag 4 oktober 2018

Nätet är islänningarnas viktigaste nyhetskälla

Internet är den i särklass viktigaste källan till nyheter på Island. Hela 50 procent har just nätet som sin främsta nyhetskälla. Och det är nu bara 4 procent som i första hand tar del av nyheter genom dagstidningar. Unga islänningar använder ofta just nätet och sociala medier som nyhetskälla. Äldre föredrar oftare radio, tv och dagstidningar. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den isländska mediebranschen har i praktiken befunnit sig i kris ända sedan finanskraschen hösten 2008. Sämst går det för de två kvarvarande dagstidningarna Morgunblaðið och Fréttablaðið. Morgunblaðið kan undvika konkurs genom ständiga kapitaltillskott från ägarna medan Fréttablaðiðs ägaren nu försöker sälja tidningen.

Fréttablaðið ingår alltjämt i mediekoncernen 365, men sedan den styckats och sålts är tidningens framtid oviss. Nya ägaren Sýn var bara intresserad av att ta över tv-kanalen Stöð 2 och ytterligare några mindre kanaler, radiostationen Bylgjan och nyhetswebben Vísir.

Landets övriga privatägda medier är små och har ytterst begränsade resurser. Flera av dem - inte minst DV - lever bara så länge ägarna fortsätter att pumpa in pengar. Public service-bolaget RÚV har efter krisen tvingats till en rad stora nedskärningar. De senaste åren har läget varit mer stabilt, men det kan ändras om regeringen gör allvar på att minska mängden tillåten reklam i sändningarna.

Att i synnerhet dagstidningarna kämpar i motvind märks också på islänningarnas nyhetskonsumtion. Det är nu bara 4 procent som har dagstidningar som sin främsta nyhetskälla. I särklass störst är internet. Hela 50 procent uppger att de främst konsumerar nyheter på nätet.

Näst viktigaste källan till nyheter är tv med 18 procent. Därefter följer sociala medier och radio med 9 procent var, andra webbplatser än nyhetssajter med 5 procent, appar med 2 procent samt vänner och släktingar med 1 procent.

Bara 2 procent svarar att de inte alls följer några nyheter.

Skillnaderna är stora mellan olika grupper. Inte minst är åldern en avgörande faktor. Islänningar mellan 18 och 29 år förlitar sig oftare på nätet och sociala medier. Bland dem som har fyllt 68 år är det i stället tv och radio som är störst. Här finns också den största gruppen - 12 procent - som alltjämt vänder sig till dagstidningar för senaste nytt. Men även bland pensionärerna är nätet något större med 15 procent.

Kvinnor har oftare sociala medier och tv som främsta nyhetskällor. Män föredrar i större utsträckning dagstidningar och internet.

På landsbygden är det förhållandevis många som vänder sig till tv och radio. I huvudstadsregionen är nätet och sociala medier något större.

Piratpartiets väljare är de som oftast konsumerar nyheter på nätet. Anhängare till Folkets parti är de som främst har dagstidningar och radio som nyhetskälla. Gröna vänsterns sympatisörer gillar tv bäst medan Självständighetspartiets väljare i störst utsträckning nyttjar sociala medier för nyhetskonsumtion.

I Piratpartiets, Gröna vänsterns och Socialdemokraternas led är det bara 1 procent som föredrar dagstidningar. Lika få eller ännu färre är det inom Folkets parti och Centerpartiet som använder sig av sociala medier.

De som helt och hållet avstår från att konsumera nyheter är unga och låginkomsttagare utan högskoleutbildning. De sympatiserar oftare med Piratpartiet och Socialdemokraterna.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.