tisdag 9 oktober 2018

Ny tvist om könsneutrala förnamn i isländsk domstol

Frågan om Alex ska tillåtas som flicknamn blir nu ett fall för Héraðsdómur Reykjavíkur. På torsdag börjar rättsprocessen där föräldrarna stämt staten för att få namnge den nu femåriga dottern Alex. Paret har fått nej eftersom Alex redan är godkänt som pojknamn. Men samtidigt har ytterligare ett könsneutralt namn fått klartecken.

I december 2013 sade Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör om för- och mellannamn ska tillåtas eller inte, nej till Alex som flicknamn. Motiveringen var att Alex redan var godkänt som pojknamn. Nämnden tolkar namnlagen som att ett namn som redan godkänts för det ena könet inte kan godkännas för det andra om det inte finns särskilda skäl.

Nu har Alex Emma hunnit bli fem år. Föräldrarna har inte gett upp kampen för att hon ska få heta just så. I folkbokföringen står det dock bara Stúlka, alltså 'flicka'. Det "namnet" får alla flickor som inte har något godkänt namn.

Isländsk lag säger att barn ska få ett namn inom sex månader från födseln. Den som bryter mot bestämmelserna får böta 1 437 isländska kronor om dagen. Föräldrarna har hittills dragit på sig en skuld på 1,8 miljoner. Än så länge har dock inte myndigheterna krävt in pengarna.

Tidigare i år stämde föräldrarna staten. Rättsprocessen inleds i Héraðsdómur Reykjavíkur på torsdag. Där kräver de att flickan ska få heta Alex.

Mannanafnanefnd underkände föräldrarnas namnval eftersom den inte ansåg att det på Island fanns någon tradition för Alex som flicknamn. Därför fanns det enligt nämnden inte skäl för att tillåta namnet även för flickor.

Föräldrarna anser att myndigheterna bör ta hänsyn till att Alex i många andra länder kan användas av både män och kvinnor. De anser därför att samma regler bör gälla på Island. Eftersom Alex på många håll är könsneutralt vill de se samma attityd till namnet från inhemska myndigheter.

Det är inte första gången som en tvist om ett förnamn avgörs i domstol. För fem år sedan gav domstol klartecken till Blær som flicknamn. Mannanafnanefnd hade då sagt nej eftersom det redan var listat som pojknamn. Här ansåg Héraðsdómur Reykjavíkur att flickans rätt till sitt namn skulle ha högsta prioritet.

Sedan dess har ytterligare två namn, Auður och Elía, godkänts även för flickor trots att de tidigare varit listade som pojknamn.

Nyligen prövade Mannanafnanefnd både Tindur och Júlí som flicknamn. Bägge var sedan tidigare accepterade pojknamn. Nämnden kom fram till att Tindur skulle underkännas eftersom det redan var registrerat som pojknamn. '

Men Júlí fick klartecken. Skälet var att det inte hade någon stark tradition som ett pojknamn på Island. Det gjorde det mer motiverat att godkänna det även som flicknamn.

Här kan du läsa mer om tvisten om flicknamnet Alex.