fredag 26 oktober 2018

Öræfajökull fortsätter att närma sig nytt vulkanutbrott

Jordskalven i Öræfajökull fortsätter samtidigt som vulkanen fortsätter att expandera. Det är ny magma som strömmar in i magmakammaren. Allt tyder på att ett utbrott är på väg i Öræfajökull. Men det går inte att säga något om när ett utbrott skulle kunna komma. Det beskedet fick närboende vid ett informationsmöte i veckan, rapporterar RÚV.

I snart ett år har myndigheterna haft förhöjd beredskap inför ett eventuellt vulkanutbrott i Öræfajökull. Skälet är att vulkanen visar tydliga tecken på att närma sig ett utbrott. Ovanligt många jordskalv sker i området. De är sannolikt kopplade till magmarörelser i det vulkaniska systemet.

Öræfajökulls senaste utbrott ägde rum 1727. Därför finns det inte mycket information om mönster inför ett utbrott. Däremot finns det en hel del kunskap om konsekvenserna. Den överhängande risken är översvämningar. Ett utbrott som tar sig igenom glaciärens istäcke kan få enorma mängder smältvatten att nå ringvägen inom loppet av 20 minuter.

En evakueringsplan har redan utarbetats. Nu pågår arbetet med att ta fram en beredskapsplan. Inom det område som riskerar att drabbas av översvämningar bor bara drygt hundra personer, men varje dag passerar flera tusen turister genom regionen.

Víðir Reynisson, projektledare vid civilförsvarsmyndigheten Almannavarnir, säger till RÚV att beredskapsplanen kommer att vara klar vid årsskiftet. Nästa steg blir att under 2019 hålla en övning där evakueringsmetoderna och beredskapen prövas.

I onsdags informerades boende i området om utvecklingen. Beskedet från myndigheterna var enligt RÚV att aktiviteten i Öræfajökull inte visar några tecken på att avta. I stället fortsätter jordskalven - och tendensen är att de blir allt kraftigare. Skalven är i sig ett tecken på att ny magma når vulkanens magmakammare.

Mätningar som görs med hjälp av gps-instrument och satellitbilder visar dessutom att Öræfajökull fortsätter att expandera. Även detta beror på ny magma som strömmar in i magmakammaren. Hittills samlas den på omkring fem kilometers djup.

Sigurlaug Hjaltadóttir vid Veðurstofa Íslands säger till Vísir att det är svårt att följa utvecklingen med exakthet. Skälet är att förändringar i det snö- och istäcke som täcker glaciärens yta försvårar mätningarna. Men att ytskiktet nu förändras ovanligt snabbt tros vara en konsekvens av magmainflödet.

Tidigare i år övervägde myndigheterna att höja beredskapen i Öræfajökull ytterligare. Det är dock inte aktuellt i dagsläget. Sigurlaug Hjaltadóttir uppger för Vísir att det är omöjligt att förutsäga när nästa utbrott kommer.

Men det kommer troligtvis inte att ske inom de närmaste dagarna. Även om kunskaperna om Öræfajökull är begränsade är det sannolikt att utbrottet föregås av kraftigt ökande aktivitet i form av jordskalv och rörelser i jordskorpan som tydligt signalerar att magma snabbt rör sig uppåt i berget.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.