onsdag 3 oktober 2018

Sex av tio islänningar positiva till självbetjäningskassor

En klar majoritet av islänningarna är positiva till självbetjäningskassor. Och det är bara en av tio som ogillar införandet av expresskassor där kunderna själva hanterar registrering av varor och betalning. Negativa attityder är vanligast bland islänningar som har fyllt 68 år. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Självbetjäningskassor ska minska köandet i butiker genom att kunderna själva får registrera inköp och betala för dem. Förutom ökad effektivitet talas det också om att självbetjäningskassor kan bidra till lägre priser eftersom de kräver färre anställda än traditionella kassor.

Hela 63 procent av islänningarna är ganska eller mycket positiva till självbetjäningskassor. Bara 11 procent är ganska eller mycket negativa. Resterande 26 procent tycker att de varken är bra eller dåliga.

Motståndet är starkast bland äldre islänningar. Bland dem som har fyllt 68 år är det 22 procent som är negativa. I åldern 18 till 29 år är det bara 29 procent som är negativa. Mer skeptiska är också personer bosatta på landsbygden, islänningar med gymnasieutbildning, låginkomsttagare och kvinnor. Positiva är i större utsträckning personer bosatta i huvudstadsregionen, islänningar med högskoleutbildning och höginkomsttagare.

Mest entusiastiska är sympatisörer till Renässans. Där säger hela 88 procent att självbetjäningskassor är bra. Bara 47 procent av Framstegspartiets anhängare har samma åsikt. I Folkets partis led är 19 procent negativa. Men att de obemannade snabbkassorna i huvudsak är något dåligt är det bara 6 procent av Piratpartiets väljare som tycker.