måndag 29 oktober 2018

Stundin bryter tystnad om Bjarni Benediktssons affärer

Efter 375 dagar med munkavle fortsätter Stundin att rapportera om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. De nya avslöjandena kommer trots att Glitnirs konkursbo ännu inte beslutat om det föreläggande som förbjuder rapporteringen ska överklagas till Hæstiréttur Íslands. Stundin tolkar lagen som att konkursboets frist redan löpt ut.

Några veckor före förra höstens alltingsval kunde Stundin avslöja nya uppgifter om dåvarande statsministern Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir före finanskraschen. I sin roll som alltingsledamot fick han information om bankens utsatta position som inte var känd för allmänheten.

Bjarni Benediktsson sålde ett stort innehav i Glitnirs fond Sjóður 9 just innan banken kollapsade. Affären gjorde att han kunde undvika mångmiljonförluster.

Rapporteringen baserades på dokument som läckts från Glitnir. Bankens konkursbo vände sig till sysselmannen i Reykjavík som på Glitnirs begäran förbjöd all fortsatt rapportering. Det föreläggandet hade i fredags varit i kraft i 375 dagar.

Glitnir förlorade den första rundan i Héraðsdómur Reykjavíkur. Glitnir förlorade även när det skrotade förbudet överklagades till Landsréttur. Domstolen ansåg att det fanns ett tydligt allmänintresse i rapporteringen om Bjarni Benediktssons affärer. Inget tydde på att - något som Glitnir sade sig befara - Stundin skulle avslöja detaljer om vanliga kunders bankaffärer.

Inte heller ansåg Landsréttur att Stundins journalister omfattades av banksekretessen - en sekretess som sannolikt brutits av den som läckt uppgifterna. Och inte heller spelade det någon roll för Landsréttur om Stundins källor begärt anonymitet eller inte. Glitnir hävdade i rätten att tidningens journalister inte bara kunde avstå från att besvara frågor om materialet genom att hänvisa till källskydd.

I fredags hade Glitnirs konkursbo ännu inte tagit ställning till ett överklagande till Hæstiréttur Íslands. Men då bröt alltså Stundin självmant tystnaden efter att det föreläggande förbjudit tidningen att rapportera om nya uppgifter ur de läckta dokumenten varat i över ett år.

Jón Trausti Reynisson och Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, tidningens chefredaktörer, skriver i en ledare att de nu av både etiska och juridiska skäl fortsätter rapporteringen om Bjarni Benediktssons affärer. De anser inte att de längre bryter mot föreläggandet.

Skälet är att lagstiftningen om denna typ av föreläggande inte har anpassats efter Landsréttur, den domstol som instiftades vid årsskiftet. Glitnir anser sig ha fyra veckor på sig att överklaga till Hæstiréttur Íslands, en frist som ännu inte har löpt ut. Så lång är nämligen fristen för att begära prövningstillstånd efter att en dom fallit i Landsréttur.

Men i lagen står det att en högre domstol ska avslå ett föreläggande inom tre veckor från att det prövats i första instans. Och dessa tre veckor hade gått i fredags. Därför anser sig Stundin ha rätten på sin sida i de nya publiceringarna.

Det har ännu inte kommit något besked från Glitnirs konkursbo om ett eventuellt överklagande till Hæstiréttur Íslands. Ingólfur Hauksson, vd för Glitnir Hold Co som är det bolag som administrerar konkursboet, säger till RÚV att han inte läser Stundin och att det är tidningens egen tolkning att föreläggandet inte längre gäller.

Här kan du läsa mer om munkavlen mot Stundin och här kan du läsa domen från Landsréttur i sin helhet.