måndag 8 oktober 2018

Virke från strandat spökskepp i kyrkogolvet i Hvalsnes

Sommaren 1881 strandade fartyget Jamestown vid Hvalsnes. Det hade då drivit omkring på Atlanten i fyra månader utan besättning. Ombord fanns en last på ungefär 100 000 plankor. Virket kom att användas för husbyggen i stora delar av Island. Nu har det dessutom hittats i golvet i kyrkan vid Hvalsnes.

På morgonen den 26 juni 1881 drev ett jättelikt skepp i land vid Hvalsnes utanför Hafnir på den isländska sydkusten. Fartyget bar tydliga spår av att länge ha drivit omkring på Atlanten utan besättning. Bland annat hade masterna förstörts under seglatsen.

Lasten hade däremot inte förstörts. Ombord fartyget fanns omkring 100 000 plankor.

Så småningom visade det sig att det rörde sig om det amerikanska skeppet Jamestown. Det hade varit på väg från Boston till Liverpool med en stor last av virke. Av någon anledning övergav besättningen fartyget och plockades upp av ett annat skepp. Den mest troliga orsaken är att rodret gått förlorat och att de inte ska ha lyckats ro Jamestown i land.

Virket kom att användas till husbyggen över hela landet, men i synnerhet nära den plats där skeppet strandade på Suðurnes. Den dyrbara lasten omhändertogs innan fartyget slogs i spillror av vind och vågor. Utrustning från Jamestown finns i dag att beskåda på flera platser - bland annat finns ankaret i närbelägna Hafnir.

Den kyrka som än i dag finns vid Hvalsnes började byggas 1886 och öppnades året därpå. Kyrkan är huvudsakligen byggd av sten. Men under en pågående renovering av kyrkan har det nu visat sig att byggmaterial från Jamestown användes. Plankor av amerikansk sekvoja som transporterades ombord fartyget finns i kyrkans golv.

Reynir Sveinsson, ordförande för kyrkorådet i Hvalsnes, berättar i Morgunblaðið att hantverkare började renoveringen med att byta ut fönstren. Därefter tog de itu med golvet eftersom det börjat luta på flera ställen. När de bröt upp det översta lagret hittade de i grundstommen virke som anses härstamma från det strandade fartyget.

Länge har det bland lokalbefolkningen funnits många som trott att plankor från spökskeppet Jamestown nyttjats i kyrkobygget. Men det har fram till nu varit just en teori. Många har också trott att det varit drivved som använts i bygget.

Hvalsnes var redan innan fyndet en av Islands mest intressanta kyrkor. Här var Hallgrímur Pétursson präst mellan 1642 och 1651. Han kom till Hvalsnes när församlingen varit utan präst en längre tid. Han var fattig och allt annat än etablerad.

Men han skapade sig ett namn för sina predikningar och för sin formuleringskonst. 1650 utsågs han till präst i Saurbær i Hvalfjörður. Det var där han började komponera de psalmer som än i dag tillhör de mest älskade på Island. Det är efter Hallgrímur Pétursson som Hallgrímskirkja i Reykjavík fått sitt namn.

Hallgrímur Péturssons liv präglades periodvis av sjukdomar och tragedier. Vid kyrkan i Hvalsnes ligger hans enda dotter, Steinunn Hallgrímsdóttir, begravd. Hon dog 1649 vid fyra års ålder.

Det var länge känt att hon begravts i Hvalsnes, men det var först 1964 som graven påträffades. Den hittades nästan lika slumpmässigt som virket från Jamestown. Gravstenen upptäcktes i samband med att det byggdes en ny gångväg mellan kyrkan och parkeringen.

Den första gudstjänsten med ett nytt golv i kyrkan hölls i går.

Här kan du läsa mer om Hallgrímur Péturssons psalmer.