lördag 17 november 2018

57 stoppade med falska id-handlingar i Keflavík

57 personer har hittills i år stoppats med förfalskade id-handlingar på flygplatsen i Keflavík. De flesta resenärerna ville fortsätta till Kanada, Irland eller Storbritannien. Vanligast var att id-handlingarna var förfalskade från grunden. Näst vanligast var att resenärer försökte utnyttja en annan persons pass. Det uppger polisen på Suðurnes.

Under årets nio första månader var det 57 personer som stoppades med falska id-handlingar när de reste in på flygplatsen i Keflavík. Det är något färre än under samma period förra året. Då var det 61 personer som avslöjades med falska handlingar.

Arton av dessa resenärer hade för avsikt att fortsätta till Kanada. Vidare var femton på väg till Irland, fjorton till Storbritannien och en till USA. Nio personer hade Island som slutdestination.

Bara en av de passagerare som stoppades med falska dokument reste in från ett land utanför Schengen-samarbetet.

I hela 29 fall rörde det sig om id-handlingar som var helt och hållet förfalskade. Tretton personer försökte ta sig igenom passkontrollen genom att utnyttja en annan persons id-handlingar. Vidare var det tolv id-handlingar som hade manipulerats och tre som var ogiltiga.

Det vanligaste var att det rörde sig om förfalskade dokument som påstods vara italienska eller grekiska. De utnyttjades i stor utsträckning av albaner.

Även om antalet resenärer med falska pass minskar något så är det allt oftare som polisen på olika sätt ingriper mot resenärer. Bara i år har polisen tagit hand om 70 personer utan id-handlingar. Under hela förra året var motsvarande antal 91 personer. Men så sent som 2014 gjorde polisen bara fjorton sådana ingripanden.

Dessutom ökar antalet passagerare som inte får resa in till Island. Under de nio första månaderna i år var det 103 personer som stoppades på flygplatsen i Keflavík. Det rör sig om personer som inte har giltiga resedokument, inte har visum, inte får resa in i Schengen-zonen eller har uppehållit sig för länge på Island. Under hela 2017 var antalet som stoppades av dessa skäl bara 54.