torsdag 1 november 2018

Dömer ut Akureyri och Egilsstaðir som reservflygplatser

Varken i Akureyri eller Egilsstaðir finns möjlighet att ta emot alla flyg om flygplatserna i Keflavík och Reykjavík måste stänga. De två reservflygplatsernas storlek utgör därför ett hot mot flygsäkerheten. Det hävdar både Icelandair och Félag íslenskra atvinnuflugmanna. De efterlyser investeringar i reservflygplatserna.

Island har i dag fyra flygplatser med internationell status. Keflavík är i särklass störst. Dessutom har Reykjavík, Egilsstaðir och Akureyri internationell status - vilket betyder att de får användas av utrikesflyg.

Väder och vulkanutbrott är två saker som kan tvinga flygplatsen i Keflavík att stänga under längre tid. Eftersom flygplatsen i Reykjavík ligger så nära finns det en risk att även den skulle behöva stänga om exempelvis vulkanaska från ett pågående utbrott skulle göra det omöjligt att landa och lyfta i Keflavík.

Varje dag landar 60 till 80 flygplan i Keflavík. När trafiken är som mest intensiv är det ett trettiotal flyg som landar inom loppet av ett par timmar.

Om Keflavík skulle tvingas stänga med kort varsel skulle det skapa avsevärda problem för de flyg som är på väg mot Island. Om även Reykjavík stänger återstår bara Akureyri och Egilsstaðir. Och där finns det som högst plats för fem flygplan på varje flygplats.

I regeringens infrastrukturplan för de närmaste åren påbörjas ingen utbyggnad i Akureyri förrän tidigast 2024. I Egilsstaðir dröjer det minst till 2029. Då är tanken att det ska skapas fler uppställningsplatser.

Men de uteblivna satsningarna får hård kritik från både Icelandair och Félag íslenskra atvinnuflugmanna. Bogi Nils Bogason, tillförordnad vd för Icelandair, kallar i ett remissvar reservflygplatsernas storlek för det största hotet mot flygtrafiken på Island. Om de inte kan ta emot all trafik som dirigeras om från Keflavík rör det sig om en avsevärd säkerhetsrisk.

Bogi Nils Bogason anser därför att det är oförsvarligt att inte snabbt satsa pengar på en utbyggnad av flygplatserna i Egilsstaðir och Akureyri.

Liknande kritik kommer från pilotorganisationen Félag íslenskra atvinnuflugmanna. Även de skriver i remissvaret att dagens situation utgör en säkerhetsrisk. Utbyggnaden kan därför inte vänta.

Félag íslenskra atvinnuflugmanna tar upp en situation som uppstod i april i år som exempel på utbyggnadsbehovet. Kraftig nederbörd gjorde det då omöjligt att landa i Keflavík. I stället landade två flyg i Akureyri och fyra i Egilsstaðir. Då var det i det närmaste fullt på bägge reservflygplatserna.

För ett av de flygplan som landade i Egilsstaðir var läget på väg att bli kritiskt. Det flyget var bara åtta minuter ifrån att behöva deklarera en nödsituation på grund av att bränslet var på väg att ta slut.

Ett annat flygplan landade i stället i Glasgow, en flygplats som också kan fungera som reservflygplats åt Keflavík. Under vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010 var det många flyg som nyttjade flygplatsen i Glasgow. Men dit är avståndet betydligt längre än till både Akureyri och Egilsstaðir.