måndag 26 november 2018

Enorma mängder metan strömmar ut ur Sólheimajökull

Vid Sólheimajökull produceras varje dag 48 ton metan. Och under somrarna när gasproduktionen är som mest intensiv för smältvattnet i Jökulsá á Sólheimasandi med sig 41 ton gas dagligen. Hur dessa enorma mängder gas uppkommer är inte klart. Men glaciärens tyngd skapar möjligheter för metan att samlas och strömma ut i atmosfären.

I förra veckan varnade Veðurstofa Íslands besökare till Sólheimajökull, en av Mýrdalsjökulls utloppsglaciärer. Vid glaciären och älven Jökulsá á Sólheimasandi fanns en stark lukt av svavel. Eftersom det flera dagar i följd var i det närmaste vindstilla skapas förutsättningar för stora mängder gas att samlas i hälsofarlig koncentration i sänkor och dalgångar.

Varningar av den här typen är vanliga vid Sólheimajökull. Vad som fick svavelhalterna att öka är inte känt. Inga avvikelser noterades vid Veðurstofa Íslands mätutrustning för vatten, jordskalv eller gas under förra veckan.

Nyligen visade dessutom en forskarstudie att vulkanen Katla - som ligger under Mýrdalsjökulls istäcke - dagligen producerar upp till 20 000 ton koldioxid. Inte heller här är orsakerna klarlagda. Men produktionen av koldioxid kan ha koppling till magmarörelser i vulkanen.

Nu visar en ny forskarstudie publicerad i Scientific Reports att det vid Sólheimajökull även produceras enorma mängder metan. Det kan röra sig om upp till 48 ton om dagen.

Produktionen av metan är som mest intensiv under sommaren. Då kan 41 ton metan dagligen följa med smältvattnet i Jökulsá á Sólheimasandi.

Exakt hur metangasen uppkommer är oklart. Men glaciären skapar förutsättningar för att den ska kunna samlas - och kanske också bildas - i hög koncentration. Glaciärens tyngd och isens tjocklek formar instängda utrymmen med låg syrehalt där gasen kan samlas. När isen smälter kan den sippra ut genom håligheter i istäcket eller genom smältvattnet.

Forskarna är säkra på att produktionen av metan har ett samband med Katlas vulkaniska system. Den syrefattiga miljö som finns under glaciären gör också så att metan i förhållandevis låg utsträckning omvandlas till koldioxid. Även om det inte är Katla som skapar metangasen så producerar vulkanen mikrober som förhindrar omvandlingen till koldioxid.

Även om det inte rör sig om alls samma mängder metan som koldioxid handlar det om mängder som kan påverka växthuseffekten. Metan kan påskynda den globala uppvärmningen 28 gånger snabbare än koldioxid. Och de mängder metan som produceras vid Sólheimajökull motsvarar 136 000 kor.

Under arbetet samlade forskarna bland annat in vattenprover från den glaciärlagun som finns vid Sólheimajökulls rand. Koncentrationen av metan jämfördes med vattenprover från närliggande platser för att kunna fastslå att det faktiskt var från glaciären som gasen kom.

Här kan du läsa mer om koldioxidproduktion vid Katla.