måndag 5 november 2018

Ex-minister vill riva upp eget tullavtal med EU

Som utrikesminister såg Gunnar Bragi Sveinsson till så att Island och EU 2015 kom överens om ett nytt tullavtal för jordbruksprodukter. Nu har han bytt parti och sitter i opposition - och vill riva upp avtalet. Gunnar Bragi Sveinsson hävdar liksom Centerpartiets övriga ledamöter i alltinget att avtalet missgynnar Island och att konsekvenserna inte analyserades tillräckligt.

Många höjde på ögonbrynen när Gunnar Bragi Sveinsson, som då representerade Framstegspartiet, under sina år som utrikesminister på olika sätt tonade ned motståndet mot EU. Han backade med kraft upp Islands deltagande i EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim - ett engagemang som inte var okontroversiellt.

Och han såg 2015 till så att Island och EU kom överens om ett nytt tullavtal för jordbruksprodukter. Då sade Gunnar Bragi Sveinsson att avtalet skulle gynna konsumenterna. Ökade importmöjligheter skulle ge lägre priser och större utbud. Samtidigt skulle isländska bönder kunna exportera mer till EU.

Inför alltingsvalet hösten 2017 valde Gunnar Bragi Sveinsson att lämna Framstegspartiet. I stället anslöt han sig till Centerpartiet, det parti som grundats av Framstegspartiets tidigare ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Avhoppet var ett sätt att rädda sig kvar i alltinget. Gunnar Bragi Sveinsson hade kommit på kant med Framstegspartiets maktbas i Skagafjörður. Han skulle därmed mista platsen som toppkandidat på partiets lista i den nordvästra valkretsen - och sannolikt också mista sin plats alltinget.

Centerpartiet är det mest EU-kritiska partiet i alltinget. Här talas det ofta om att riva upp EES-avtalet och om att lämna Schengen-samarbetet. Gunnar Bragi Sveinsson har backat upp det nya partiets linje.

Nu vill Centerpartiet också skrota det jordbruksavtal som Gunnar Bragi Sveinsson själv stod bakom när det blev verklighet för tre år sedan. I förslaget skriver sju centerpartister att avtalet missgynnar Island eftersom det inte tar tillräcklig hänsyn till de olika marknadernas storlek. Inte heller gjordes det någon utredning av konsekvenserna av avtalet.

Men missnöjet gäller inte bara själva avtalet. Centerpartiet anser dessutom att förutsättningarna har förändrats. Ökad tillgång till den brittiska marknaden var ett av huvudsyftena med avtalet. Eftersom Storbritannien är på väg ut ur EU tycker inte Centerpartiet längre att det argumentet är relevant.

I remissvaren får förslaget ett blandat mottagande. Ólafur Stephensen, vd för arbetsgivarorganisationen Félag atvinnurekenda, citerar Gunnar Bragi Sveinsson när han i sitt remissvar förklarar varför avtalet ska löpa vidare:
"Detta är ett skäl till glädje för isländska konsumenter som kommer att märka det genom sänkta matpriser och exportörer som tveklöst kan utnyttja de möjligheter som finns i detta avtal."
Ólafur Stephensen skriver vidare att han anser att Centerpartiet missuppfattat avtalet på avgörande punkter. Islands tillåtna import av kött- och mejeriprodukter från EU går från 750 till 3 812 ton. Samtidigt kan EU:s import från Island växa från 2 680 till 8 800 ton. Han ser inte hur ett avtal som möjliggör betydligt större export än import skulle missgynna Island.

Bondeorganisationen Bændasamtök Íslands har en helt annan uppfattning. Här välkomnas Centerpartiets förslag om att säga upp avtalet. I ett remissvar skriver juristen Guðrún Vaka Steingrímsdóttir att en sådan politik ligger helt i linje med organisationens hållning i frågan.

Centerpartiet vill att avtalet ska upphöra ett halvår efter beslut i alltinget. Inget tyder dock på att det skulle finnas majoritet för att riva upp tullavtalet.

Här kan du läsa mer om Centerpartiet och EES-avtalet.