torsdag 1 november 2018

Hótel Reykjanes får gratis varmvatten till badet

Bassängen vid Hótel Reykjanes i Ísafjarðardjúp fylls åter av varmt vatten. Det är konsekvensen av Orkustofnuns beslut i en utdragen tvist mellan hotellet och det regionala energibolaget Orkubú Vestfjarða. När bolaget började kräva betalt för varmvattnet protesterade hotellägaren mot kostnaderna. Nu får hotellet varmvatten utan kostnad fram till 2058.

Ända sedan 1937 har det funnits en geotermisk värmeanläggning i Reykjanes vid Ísafjarðardjúp i Västfjordarna. Den utnyttjades bland annat för att värma den skola som länge fanns på platsen. I anslutning till skolan byggdes också en utomhusbassäng som är en av landets största.

När skolan i Reykjanes lades ned 1991 och en efterföljande laxodling gick omkull köpte så småningom Jón Heiðar Guðjónsson byggnaderna. De rum som tidigare användes för inackordering används nu som hotell.

Reykjanes är det enda servicestoppet på resan mellan Hólmavík och Súðavík. Därför är det många som stannar till i Reykjanes för att ta en paus. Badet bidrar till att locka bilister till Reykjanes.

När Jón Heiðar Guðjónsson köpte hotellet kom han överens med ägaren av Reykjarfjörður - den fastighet där källan finns - om gratis varmvatten. I gengäld skulle ägaren få bada kostnadsfritt i Reykjanes. Hotellet skulle också utföra visst underhåll.

Efter ett ägarbyte började Orkubú Vestfjarða kräva att hotellet skulle betala för varmvattnet. Energibolaget ansåg sig inte kunna motivera att just Hótel Reykjanes skulle få gratis vatten när andra kunder betalade för sin förbrukning.

Jón Heiðar Guðjónsson protesterade. Han ansåg inte bara att det gamla löftet om kostnadsfritt varmvatten skulle gälla. Han hävdade också att Orkubú Vestfjarðas agerande utgjorde ett direkt hot mot hotellets framtid. Han skulle inte ha råd att betala för förbrukningen. Och utan badet skulle gästerna bli betydligt färre.

I somras ströp hotellet inflödet av varmvatten i bassängen. Sedan dess har bara några enstaka badat i Reykjanes. Riktigt varmt i vattnet var det bara under de soligaste och hetaste sommardagarna.

Men nu kan Jón Heiðar Guðjónsson vrida på kranen igen. Energimyndigheten Orkustofnun har nu efter en ansökan om nyttjanderätt gett Hótel Reykjanes klartecken att förbruka varmvatten utan kostnad. Orkustofnun anser inte att Orkubú Vestfjarða har samtliga rättigheter till jordvärme i Reykjanes.

Det är numera kommunen Ísafjarðarbær som äger marken. Orkubú Vestfjarða hävdar att kommunen frånsagt sig rättigheterna till jordvärme, men Orkustofnun håller alltså inte med.

Oavsett ägarförhållandena har Orkustofnun ändå möjlighet att tillåta förbrukning som motsvarar ett visst behov. Det gör myndigheten i det här fallet. Hótel Reykjanes får enligt beslutet utan kostnad förbruka nio liter vatten i sekunden fram till år 2058. Förbrukning motsvarar hotellets årliga nyttjande av varmvatten.

Här kan du läsa mer om tvisten om varmvattnet i Reykjanes.