lördag 10 november 2018

Intresset för fotboll störst bland isländska män

Fotbollsintresset är störst bland högavlönade isländska män. De följer oftare utvecklingen i Pepsi-deildin, den högsta divisionen inom isländsk klubbfotboll. Och de går också oftare på matcher både när det gäller herr- och damligan. Men det är få islänningar som är tillräckligt intresserade för att de ska gå på fotboll. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

För tjugoandra gången - och andra året i följd - blev Valur isländska mästare i fotboll bland herrar. Hos damerna vann Breiðablik mästerskapet för sjuttonde gången.

Totalt var det 113 761 åskådare på matcherna i herrligan - ett matchsnitt på 862 personer, en ökning med 24 personer jämfört med 2017 som var det sämsta publikåret på två decennier. Någon statistik över antalet besökare på matcherna i damligan har inte publicerats.

Herrfotbollen lockar dock betydligt fler åskådare än damfotbollen. Det är också fler som följer utvecklingen i herrligan.

Det var 25,9 procent som följde herrarnas Pepsi-deildin i år medan 74,1 procent inte brydde sig om serien. Intresset var störst bland män, höginkomsttagare, islänningar i åldern 40 till 49 år, högskoleutbildade samt bland boende i Reykjavík med omnejd.

Att klubbfotboll främst är en angelägenhet för personer bosatta i huvudstadsregionen är ingen överraskning. Åtta av tolv klubbar i herrligan var 2018 hemmahörande i Reykjavík eller någon av grannkommunerna.

Men det var bara 10,4 procent som gick på minst en match under säsongen. Hela 89,6 procent stannade alltså hemma. Också här var intresset större bland män, höginkomsttagare, islänningar i åldern 40 till 49 år, högskoleutbildade samt boende i Reykjavík med omnejd.

Bland dem som gick på fotboll var det 20 procent som nöjde sig med en match. Vidare var det 26 procent som gick två eller tre gånger, 28 procent som gick fyra till nio gånger och 26 procent som gick minst tio gånger.

Det var 16,7 procent som följde damernas Pepsi-deildin medan 83,3 procent saknade intresse för serien. Även här var det män, höginkomsttagare, högskoleutbildade, personer i åldern 40 till 49 år, islänningar med högskoleutbildning och boende i Reykjavík med omnejd som var mest intresserade.

Intresset för damligan var lägre bland både män och kvinnor. Men även om män oftare följde damfotbollen var andelen kvinnor högre än för herrligan.

Bara 3,8 procent gick på minst en dammatch i år. Av besökarna var det 22 procent som såg en match, 41 procent som såg två eller tre matcher, 33 procent som såg fyra till nio matcher och 4 procent som såg minst tio matcher.

Hela 67 procent av de islänningar som gick på fotboll i någon av högstaligorna såg bara matcher i herrarnas Pepsi-deildin. Vidare var det 23 procent som gick på både dam- och herrmatcher medan 10 procent enbart såg matcher i damligan.