fredag 30 november 2018

Isländska flickor får inte heta Ladý eller Gleymérei

Varken Gleymérei eller Ladý är lämpliga som flicknamn. Det anser Mannanafnanefnd som säger nej till de föräldrar som ansökt om att få ge sina döttrar dessa förnamn. Gleymérei faller på stavningen. Och Ladý får nobben eftersom det i isländskan inte finns någon tradition för att använda titlar och tilltalsord som förnamn.

I Sverige är det en kvinna som bär förnamnet Förgätmigej. Och 80 kvinnor som heter Lady i förnamn. Men motsvarande namn får nobben på Island av Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka förnamn som är tillåtna.

Redan 2013 fick föräldrar nej på ansökan om att få ge dottern namnet Lady. Då vände sig nämnden mot att stavningen - med y på slutet - inte följde isländska normer. Nu har andra föräldrar i stället ansökt om namnet Ladý. Men även här blir det nobben.

Ladý följer visserligen isländska stavningsregler. Däremot finns det ingen tradition för att använda titlar eller tilltalsord som förnamn. Frú, fröken och herra förekommer till exempel inte som förnamn. Därför ser nämnden heller inga skäl till att godkänna Ladý.

Gleymmérei betyder 'åkerförgätmigej'. Men här gäller ansökan alltså Gleymérei. Att det saknas en bokstav innebär enligt nämnden att stavningen inte är förenlig med stavningsregler. Namnet uppfyller därför inte heller språklagens krav.