torsdag 1 november 2018

Isländska män flyttar hemifrån senare

Isländska män bor oftare kvar i föräldrahemmet än kvinnor. Bland män i åldern 25 till 29 år är det var fjärde som bor på samma adress som föräldrarna. Bland kvinnor är det bara var sjätte som inte flyttat hemifrån. Islänningar lämnar föräldrahemmet betydligt senare än övriga nordbor. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Hela 20,3 procent av islänningar i åldern 25 till 29 år bodde 2016 på samma adress som föräldrarna. Men det var stora skillnader mellan könen. Hela 24,8 procent av männen hade stannat kvar i föräldrahemmet - men bara 15,6 procent av kvinnorna.

Ändå flyttar islänningarna hemifrån tidigare än det europeiska snittet. Inom EU var det hela 38,6 procent som stannat kvar hos föräldrarna. Däremot bor islänningarna kvar längre än övriga nordbor. Av danskarna var det bara 5 procent som inte skaffat eget boende, 6 procent av finländarna samt 9 procent av svenskarna och norrmännen.

I Kroatien är det däremot 74,5 procent av invånarna i åldern 25 till 29 år som bor kvar i föräldrahemmet.