onsdag 14 november 2018

Kräver erkännande av turkiskt folkmord på armenier

Erkänn det turkiska folkmordet på upp till 1,5 miljoner armenier som pågick mellan 1915 och 1917. Det kräver elva alltingsledamöter i en motion. Det är fjärde gången som ett liknande förslag läggs fram - men det är första gången som så många politiker står bakom det. Ett skäl till att erkänna folkmordet är enligt undertecknarna att bidra till att förhindra liknande händelser i framtiden.

Allt fler länder erkänner det turkiska folkmordet på armenier mellan 1915 och 1917. Det exakta antalet offer är inte känt. Mellan 600 000 och 1 500 000 armenier dödades under en tid då förföljelserna kulminerade.

Folkmordet var inte starten på övergreppen. När armenier 1894 gjorde uppror mot det turkiska styret blev reaktionerna våldsamma. Tiotusentals människor dödades - bland annat på grund av deras religiösa tro.

Allt fler länder och institutioner har de senaste åren erkänt folkmordet. Reaktionerna från Turkiet har varje gång varit mycket skarpa. Turkiet har bland annat kallat hem ambassadörer i protest mot sådana beslut.

För fjärde gången läggs nu ett förslag i alltinget om att erkänna folkmordet. Första gången var våren 2012. Då var förhoppningen om att erkännandet skulle genomföras senast 2015 - alltså hundra år efter startskottet för dödandet.

Men förslaget fick inte majoritet i alltinget. Det undertecknades av tre medlemmar från Rörelsen och två politiska vildar. En av dem var Margrét Tryggvadóttir som då representerade Rörelsen. I dag är hon ersättare i alltinget för Socialdemokraterna. Hon är den första undertecknaren av förslaget.

Den här gången är det elva alltingsledamöter som ställt sig bakom förslaget. Det är det högsta någonsin.

I motionen skriver de att det är viktigt att minnas offren. Och det görs enligt politikerna bäst om de hedras genom ett erkännande av folkmordet. Det turkiska agerandet under konflikten beskrivs i förslaget som ett brott mot mänskligheten.

Men det handlar inte bara om ett symboliskt erkännande. Undertecknarna anser att förslaget har relevans även i dag. De skriver i motionen att Adolf Hitler inför andra världskrigets start talade om just folkmordet på armenier.

Han tog avsaknaden av ett ingripande från världssamfundet som ett tecken på att han själv skulle kunna genomföra och rättfärdiga något liknande. Och han skulle kunna göra det utan att riskera kritik.

Undertecknarna kommer från Socialdemokraterna, Piratpartiet, Renässans och Gröna vänstern.

Här kan du läsa mer om det första förslaget att erkänna folkmordet.