fredag 4 februari 2022

Kvinna som dog på Island 950 kan ha mongoliskt ursprung

En förmodad kvinna som hittades med 526 pärlor har de senaste åren varit ett frågetecken för många forskare. Men det finns saker som tyder på att hon kan ha mongoliskt ursprung. Och kvinnan begravdes inte. I stället kan hon på något sätt ha fallit offer för naturen omkring år 950. Det visar en magisteruppsats i arkeologi av Rannveig Þórhallsdóttir.

I Vestdalsheiði utanför Seyðisfjörður gjordes sommaren 2004 ett mycket ovanligt fynd. Där påträffades lämningarna av en person som bar 526 pärlor och åtskilliga dyrbara nålar. En teori var att det rörde sig om en kvinna som kanske varit en völva. Om det faktiskt hade varit en spåkvinna hade det kunnat förklara dyrbarheterna.

Nu har Rannveig Þórhallsdóttir analyserat fynden. Hon rätar ut några frågetecken - men väcker också många nya frågor.

Det mest anmärkningsvärda gäller ursprunget. Tänderna indikerar en mongolisk bakgrund. Samtidigt är det inte troligt att personen någon gång levt i denna del av världen. Under de sex första åren av sitt liv levde personen på mat från både hav och land. I de inre delarna av Asien är det inte troligt att fisk och skaldjur skulle ha utgjort en betydande del av födan.

Det har inte varit möjligt att avgöra om det rörde sig om en kvinna eller en man. En rad faktorer talar dock för att det faktiskt var en kvinna.

Det som väger tyngst är de 526 pärlorna och ett antal nålar. Det var i regel kvinnor som bar denna typ av smycken. Enligt Rannveig Þórhallsdóttir är det inte troligt att hon begravdes med dessa smycken. I stället är det sannolikt att hon frös ihjäl eller på annat sätt dog ute i det fria.

Fyndplatsen är otillgängligt belägen. Men redan de första generationerna av bosättare rörde sig i området. Det sägs att Bjólfur, en av de första nordbor som slog sig ned på Island, ska vara begravd i samma trakter.

Av smyckenas utformning tros hon ha avlidit omkring år 950. Hon var då mellan 20 och 30 år gammal. Lämningarna hittades i en grotta. Det stora antalet pärlor och nålar kan tyda på att hon var en völva. Det går dock inte att bevisa att hon faktiskt skulle ha ägnat sig åt spådomar. Mängden smycken indikerar att hon hade det gott ställt.

En annan gåta är kvinnans ursprung. Hennes tänder indikerar ett mongoliskt ursprung. Det finns inga bevis för några direktkontakter mellan Island och denna del av världen under mitten på 900-talet. Tänderna är alltså inte typiska för invånare med skandinaviskt eller keltiskt ursprung.

Mongoliska band utesluter inte ett skandinaviskt ursprung. Enligt Rannveig Þórhallsdóttir har en  tredjedel av danskarna och svenskarna liknande drag. Det skulle kunna vara ett tecken på en samisk koppling. Men inte heller här är Rannveig Þórhallsdóttir säker.