lördag 10 november 2018

Minister: Inget behov av isländsk flyktingombudsman

Det finns inget behov av en ombudsman för flyktingar. Det skriver justitieminister Sigríður Á. Andersen i ett interpellationssvar. För två år sedan beslutade alltinget att behovet skulle utredas. Men i stället för att inrätta ett särskilt ämbete tecknade myndigheterna ett avtal med Röda Korset. I det avtalet ingår information till flyktingar om rättigheter.

I oktober 2016 klubbade alltinget ett beslut om att frågan om behovet av en flyktingombudsman skulle utredas. Resultatet skulle ha presenterats senast i september förra året. Nyligen vände sig Rósa Björk Brynjólfsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern, till justitieminister Sigríður Á. Andersen för ett svar på vad som hänt med frågan.

Sigríður Á. Andersen anser inte att det finns något behov av en särskild ombudsman för flyktingar. I stället har Útlendingastofnun förnyat avtalet med Röda Korset om tjänster åt asylsökande.

Röda Korset ansvarar för att asylsökande får stöd under asylprocessen. I uppdraget ingår att bevaka deras intressen och att följa deras juridiska status. De ska bistå med opartisk information och ge råd under processen.

I framtiden kan dock dagens system komma att förändras. Sigríður Á. Andersen skriver att det finns ett förslag om ett samordnat mottagningssystem. Om det blir verklighet skulle ansvaret kunna flyttas dit.