måndag 19 november 2018

Mur kan rädda Vík í Mýrdal för översvämning från Katla

En ny skyddsmur öster om Vík í Mýrdal kan rädda samhället från översvämningar från Katla. Men om inget görs är bebyggelsen hotad. Om översvämningarna skulle bli lika stora som under 1918 års vulkanutbrott skulle de orsaka skador för flera miljarder. Nu vill både politiker och lokalbefolkning förbättra det befintliga skyddet.

Katla har inte haft något stort utbrott sedan 1918. Vulkanen har sedan länge passerat de nivåer som tros vara nödvändiga för ett utbrott. Ständiga jordskalvssvärmar visar att magma är i rörelse i berget. Eftersom kratern ligger under Mýrdalsjökulls istäcke skapar ett utbrott förödande översvämningar när isen smälter.

För invånarna i Vík í Mýrdal är hotet från Katla en del av vardagen. Lokalbefolkningen övar regelbundet på att evakuera låglandet och sätta sig i säkerhet på högre höjd om ett utbrott skulle komma.

Historiskt har översvämningar från Katla i regel nått havet genom Mýrdalssandur väster om Hafursey. Här byggdes under mitten av 1900-talet en skyddsmur vid Höfðabrekkujökull. Muren kallas Kötlugarður och är knappt 500 meter lång. Den står fem meter över havet och ligger alltså några kilometer öster om Vík í Mýrdal.

Men Kötlugarður är byggd av sand och är inte erosionsskyddad. Vid en större översvämning likt den som inträffade 1918 kommer den inte att kunna stå emot vattenmassorna. Då finns det heller inget som stoppar översvämningarna för att nå bebyggelsen i Vík í Mýrdal.

En ny mur på samma plats skulle däremot kunna skydda samhället. Ari Trausti Guðmundsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, tog nyligen upp frågan i alltinget. Han uppmanade de ansvariga ministrarna att agera snabbt för att bygga en högre och stabilare skyddsmur. En sådan skulle avsevärt minska riskerna för lokalbefolkningen.

En rapport från ingenjörsbyrån Vatnaskil visar  enligt Morgunblaðið att muren behöver nå omkring sju meter över havet. Marken i området är fyra till fem meter över havet. Muren behöver alltså vara två till tre meter hög. Den behöver dessutom vara 540 meter lång och byggd i sten. En sådan mur skulle kunna förhindra att översvämningarna drabbade Vík í Mýrdal.

Kostnaden för skyddsmuren beräknas till mellan 40 och 60 miljoner isländska kronor. Dessutom behöver ringvägen anpassas till den nya muren. Den anpassningen väntas kosta 40 till 50 miljoner. Totalt rör det sig alltså om en nota på omkring 100 miljoner.

Þorbjörg Gísladóttir, kommunchef i Mýrdalshreppur, säger i Morgunblaðið att invånarna är förberedda på ett utbrott i Katla. Men hon är angelägen om att den föreslagna skyddsmuren blir verklighet. Om översvämningar skulle nå Vík í Mýrdal och lägga låglandet under vatten och lervälling skulle skadorna kosta mellan 6 och 13 miljarder isländska kronor:
"Om muren skulle förbättras så skulle vi ha ett helt nytt landskap, ny mark att bygga på och vi kunde bygga det planerade räddningscentrumet på låglandet i stället för uppe i backen med tillkommande kostnad."
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av 1918 års utbrott i Katla.