torsdag 15 november 2018

Nytt flygfält kan bli granne med flygplatsen i Bakki

Bara 1,5 kilometer från flygplatsen i Bakki kan ett nytt flygfält bli verklighet vid Guðnastaðir. Härifrån vill Arctic Wings börja flyga mellan fastlandet och Västmannaöarna. Samma sträcka flyger i dag Atlantsflug från Bakki. Men Atlantsflug har i dag ett avtal om flygplatsen i Bakki som gör att inga konkurrenter släpps in.

Bakki på södra Island är det snabbaste sättet att ta sig över till Västmannaöarna. Här är avståndet till Hemön bara en dryg mil. Flygturen tar bara sex minuter.

I dag finns ingen reguljär flygtrafik mellan Bakki och Västmannaöarna. I stället trafikeras sträckan med små plan som gör att det inte behövs så många passagerare för att lyfta. Under storhelger - och inte minst under sommarfestivalen Þjóðhátíð - går planen i skytteltrafik mellan ögruppen och fastlandet.

Atlantsflug är det bolag som i dag flyger från Bakki till Västmannaöarna. Bolaget hyr flygplatsen och behöver inte släppa in några konkurrenter.

Arctic Wings, ett annat litet flygbolag, vill börja trafikera samma sträcka. Eftersom bolaget är utestängt från Bakki vill Arctic Wings i stället bygga ett flygfält vid gården Guðnastaðir. Härifrån är avståndet till Bakki bara 1,5 kilometer.

Att valet fallit på just Guðnastaðir beror på att markägaren också är delägare i Arctic Wings. Planen är att bygga en 1 100 meter lång och 80 meter bred bana. Underlaget blir gräs. Banan kommer att ligga inom fastigheten Guðnastaðir och grannfastigheten Skækill.

De föreslagna ändringarna i detaljplanen innebär inga större förändringar när det gäller själva markanvändningen. I området finns i dag gräsbevuxna områden som ska användas till banan. Det finns dessutom jordbruksfastigheter som kan användas för flygplan och passagerare.

Förslaget har hittills fått klartecken från de kommunala instanserna i Rangárþing eystra. Enligt kommunen innebär ett flygfältsbygge inga direkta negativa konsekvenser för landskapet. Inte heller medför det några åtgärder som inte kan återställas.

Synpunkter på förslaget ska lämnas in till kommunen senast den 24 december i år.