onsdag 21 november 2018

Rapport: Liten risk för flygtrafik vid vulkanutbrott i Hekla

Risken för att ett flygplan skulle befinna sig rakt ovanför Hekla vid början av ett vulkanutbrott är mycket liten. Det framgår i en riskanalys som Isavia gjorde under 2016 på uppdrag av Samgöngustofa. Enligt rapporten finns det inga skäl att vidta några åtgärder för att skärpa säkerheten. Ett finmaskigare nät av instrument som kan varna för utbrott anses vara nog.

De senaste åren har Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, ett antal gånger varnat för konsekvenserna av ett hastigt utbrott i Hekla. Han har bland annat skrivit brev till Samgöngustofa och uppmanat myndigheten att flytta den flygkorridor som går rakt ovanför vulkanen.

Vulkanutbrott i Hekla kan inträffa nästan helt utan förvarning. Samtidigt är det dagligen ett stort antal flygplan - både på väg till och från Island samt på väg mellan det europeiska fastlandet och Nordamerika - som flyger rakt ovanför Hekla.

Här anser Páll Einarsson att det finns en stor och onödig säkerhetsrisk. Vid ett snabbt förlopp skulle askpelaren från Hekla kunna nå upp i samma höjder som flygtrafiken på bara någon halvtimme. Därför vill han flytta flygkorridoren en mil. Då skulle ett snabbt utbrott inte utgöra något akut hot mot flygtrafiken.

Hittills har inte Samgöngustofa gått Páll Einarsson till mötes. Myndigheten håller inte med om att flygtrafiken över Hekla utgör någon säkerhetsrisk.

För två år sedan utvärderade Isavia riskerna på uppdrag av just Samgöngustofa. Slutsatsen var att riskerna för denna typ av problem var mycket små.

Isavias analys utgick från data från 2014. Under året var det nästan 11 000 flygplan som passerade nära Hekla - ett avstånd som i det här fallet begränsades till tre minuters flygtid från vulkanen. Det betydde att det fanns ett flygplan i vulkanens närområde under 3,7 procent av tiden.

Vid Heklas senaste utbrott, som inträffade 2000, fick luftfartsmyndigheten besked om att det var på väg 39 minuter innan det bröt ut. Enligt Veðurstofa Íslands är det sannolikt att de jordskalv och rörelser i jordskorpan som utgör tydliga tecken på ett nära förestående utbrott börjar 30 till 120 minuter innan.

Med minst en halvtimmes varsel ska det enligt riskanalysen finnas tillräckligt med tid för att dirigera om flygtrafiken. Den största risken är flygplan som befinner sig rakt ovanför vulkanen eller just flyger in i närområdet. Men det är alltså en risk som bedöms som ytterst liten.

För att Hekla ska utgöra ett hot mot flygtrafiken måste dagens säkerhetssystem brista på flera punkter. Det skulle i teorin kunna röra sig om att inga jordskalv som föregår ett utbrott får tolkas som tecken på att ett vulkanutbrott är på väg, att mätutrustningen inte fungerar, att dataöverföringen strejkar, att kommunikationen mellan piloter och flygledning brister eller att arbetsmetoderna åsidosätts.

Dessutom anser Isavia att säkerhetsläget har förbättrats avsevärt de senaste åren. I takt med att kommunikationerna och nätet av mätutrustning utvecklats har också förutsättningarna för att identifiera ett utbrott i ett mycket tidigt skede förändrats.

Här kan du läsa mer om Páll Einarssons varningar om Hekla.