fredag 16 november 2018

Ryssland lättar på kraven för isländskt flyg till Asien

Trots allt större efterfrågan blir det inget isländskt direktflyg till Kina, Japan eller Sydkorea. Ryssland ger inte klartecken till Icelandair eller Wow Air att använda ryskt luftrum genom Sibirien. Och att flyga utanför ryskt luftrum gör sträckorna för långa. Men vid ett möte i förra veckan lättade Ryssland lite på kraven, rapporterar Túristi.

Kineser har de senaste åren växt till en av de största turistgrupperna på Island. Ökningen har kommit trots att det inte finns något direktflyg mellan länderna. Många kinesiska turister reser i stället via Helsingfors eller Stockholm.

Även japaner och sydkoreaner besöker Island i allt större utsträckning. Inte heller till något av dessa länder finns direktflyg.

Något direktflyg till östra Asien är heller inte på gång. Under förra året träffades representanter för Island och Ryssland vid flera tillfällen för att diskutera tillstånd att använda ryskt luftrum. Hittills har samtalen inte lett till några resultat. Och några formella samtal har enligt Túristi inte ägt rum det senaste året. Det har sedan dess bara förekommit informella diskussioner.

Att passera ryskt luftrum och ta vägen över Sibirien anses vara nödvändigt. Att flyga runt det ryska luftrummet gör att flygtiden till Kina, Japan och Sydkorea blir mycket längre. Varken Wow Air eller Icelandair har hittills betraktat omvägen som något realistiskt alternativ.

För att tillåta flyg genom ryskt luftrum har Ryssland tidigare ställt krav på att isländska bolag börjar flyga till Ryssland. Någon sådan trafik finns inte i dag. Icelandair flög mellan Keflavík och Sankt Petersburg somrarna 2013 och 2014. Beläggningen var dock för dålig för att fortsätta trafiken. Isländska bolag har dock tillstånd till upp till sju turer i veckan till Ryssland.

Den enda direktlinjen mellan Ryssland och Island i dag är lågprisbolaget S7:s flyg mellan Moskva och Keflavík. Linjen invigdes i somras med en tur i veckan. Nästa sommar blir det två avgångar i veckan, skriver Túristi.

Något avtal om mellan Island och Ryssland om flygtrafik är inte nära. Men i förra veckan försvann enligt Túristi ett hinder på vägen. Under ett möte mellan länderna - där det främst var handelsfrågor som diskuterades - tog Island också upp passage genom ryskt luftrum.

Den här gången var svaret mer positivt. Något tillstånd till att använda den eftertraktade sträckan över Sibirien finns fortfarande inte, men Ryssland slopade motkravet på att isländska bolag måste börja flyga till ryska flygplatser för att få använda ryskt luftrum för flyg till Asien.

I december börjar dock Wow Air flyga till Asien från Keflavík. Då invigs linjen till indiska New Delhi. Den sträckan kräver dock ingen passage genom ryskt luftrum.