tisdag 13 november 2018

Staten vinner juridisk tvist om glaciärlagunen Jökulsárlón

Jökulsárlón tillhör isländska staten. Det är innebörden i en dom från Hæstiréttur Íslands som sätter punkt för en mångårig tvist både om ägarskapet och servicen vid en av landets populäraste turistattraktioner. Domstolen fastslår att staten utnyttjade sin förköpsrätt innan fristen hade löpt ut. Förlorare i tvisten är det privata bolaget Fögrusalir.

I juli 2017 meddelade dåvarande miljöministern Björt Ólafsdóttir att Jökulsárlón skulle införlivas i nationalparken Vatnajökull. Därmed skulle nationalparken sträcka sig från landets högsta punkt - toppen Hvannadalshnjúkur 2 110 meter över havet - till den lägsta - den 284 meter djupa Jökulsárlón - och från glaciär till hav.

Men Fögrusalir välkomnade inte steget. Juristen Hróbjartur Jónatansson kallade i RÚV beslutet för "rent maktmissbruk". I Morgunblaðið beskrev han det som "en brutal åtgärd" från statens sida.

Skälet till Fögrusalirs missnöje med beslutet var en pågående tvist om Fell, den fastighet där en stor del av glaciärlagunen Jökulsárlón ingår. Björt Ólafsdóttirs besked kom innan tvisten var slutgiltigt avgjord.

Det finns stora ekonomiska intressen i Jökulsárlón. Med omkring 700 000 besökare om året är glaciärlagunen av av Islands populäraste turistattraktioner. Den service som finns i dag är dock bara anpassad efter 200 000 besökare. Här finns det alltså möjlighet att investera.

Redan innan tvisten mellan staten och Fögrusalir bröt ut var fastigheten Fell skäl till juridiska dispyter. Kommunen Hornafjörður klubbade för flera år sedan en ny detaljplan för området. Den möjliggör utbyggnad av servicen vid Jökulsárlón.

Utbyggnaden strandade dock på ett splittrat ägande och en uthyrning med ensamrätt till ett bolag. Eftersom ägarsituationen bedömdes som olöslig såldes fastigheten på auktion i november 2016. Då betalade Fögrusalir 1,52 miljarder isländska kronor för Fell.

Fögrusalir fick den 4 november 2016 besked om att bolaget lagt det högsta budet. Samma dag informerades staten om att den hade fem dagar på sig att använda sin förköpsrätt enligt fastighetslagen. Staten ansåg dock att det var naturvårdslagen som skulle tillämpas - och där är fristen 60 dagar.

Sysselmannen gick på statens linje och förlängde fristen. Reglerna tolkades som att fristen skulle börja gälla den 11 november, den dag då Fögrusalir betalade för köpet.

Därefter dröjde det till den 8 januari 2017 innan regeringen meddelade att staten tänkte använda sin förköpsrätt. Fögrusalir ansåg att fristen hade löpt ut. Bolaget hävdade att den började löpa redan den 4 november 2016. Regeringen ansåg i stället att den skulle räknas från den 11 november.

Staten fick rätt när affären prövades i Héraðsdómur Suðurlands. Fögrusalir överklagade till Hæstiréttur Íslands. Även där fick staten rätt. Domstolen anser att det är de tidsramar som anges i naturvårdslagen som ska gälla och att fristen ska räknas från den dag då köpet gick igenom, alltså den 11 november 2016.

Domen innebär att staten utnyttjade sin förköpsrätt i tid. Fastigheten Fell tillhör alltså isländska staten. Hela fastigheten - inklusive Jökulsárlón - ingår därmed alltjämt i nationalparken Vatnajökull. Prislappen blir 1,52 miljarder isländska kronor.

Fögrusalir ska stå för rättegångskostnader på 1 miljon isländska kronor.

Här kan du läsa mer om striden om Jökulsárlón och här kan du läsa domen i sin helhet.