fredag 2 november 2018

Tätare och kraftigare jordskalv i Öræfajökull

Jordskalven i Öræfajökull blir tätare och kraftigare. Samtidigt fortsätter glaciären att expandera på grund av magma på stora djup som skapar ett tryck i berget. Även expansionstakten har ökat under hösten. Aktiviteten i Öræfajökull är typisk för en vulkan som är på väg mot ett utbrott. Det uppger Veðurstofa Íslands i en lägesrapport.

I ett års tid har myndigheterna haft förhöjd beredskap vid Öræfajökull. Sedan dess har aktiviteten i vulkanen tilltagit. Allt mer pekar därför på att Öræfajökull kan röra sig mot det första utbrottet sedan 1727.

Men vulkaner följer inga givna mönster. Även om mönstret är typiskt för en vulkan på väg mot ett utbrott kan också aktiviteten upphöra utan att det kommer något utbrott. Det skriver Veðurstofa Íslands i en bedömning av den senaste tidens händelser i Öræfajökull.

Under det senaste året har antalet jordskalv vid Öræfajökull ökat. Sedan i somras har skalven både blivit tätare och kraftigare. Många skalv sker i utkanten av vulkanens kaldera - något som tyder på rörelser i själva kalderan. Aldrig tidigare har den seismiska aktiviteten varit så omfattande i Öræfajökull.

Ett skäl till att beredskapen höjdes för ett år sedan var en ny kaldera på glaciärens topp. Då var den ungefär 20 meter djup. Den senaste tiden har djupet minskat. Det tolkar Veðurstofa Íslands som ett tecken på att den geotermiska aktiviteten har avtagit.

Magma samlas nu på ett djup av tre till åtta kilometer. Magman skapar ett tryck i berget som får glaciären att expandera. Samma magmarörelser har också ett direkt samband med jordskalven i Öræfajökull.

Den stora faran med ett vulkanutbrott i Öræfajökull är översvämningarna. Enorma vattenmassor kan nå ringvägen bara 20 minuter efter utbrottets början. Myndigheterna har redan tagit fram en evakueringsplan för närområdet.

Öræfi är den region som ligger vid Öræfajökulls fot. Det är bara drygt 100 personer som är bosatta i det område som riskerar att drabbas av översvämningarna. Dagligen passerar dock flera tusen turister genom området.

De flesta större gårdarna i Öræfi ligger troligtvis utanför det område som riskerar att drabbas av de mest omfattande översvämningarna. Ett undantag är Hofsnes. Där bor Aron Einarsson med familj. Han säger i Morgunblaðið att gården ligger i ett område som av myndigheterna bedöms som osäkert och skulle kunna drabbas av översvämningar:
"Det beror på vilken typ av utbrott det blir i glaciären och vilken väg vattnet tar nedåt, men här kan vattnet nå upp till elva meters djup. ... Alla de största gårdarna, alltså Hnappavellir, Hof och Svínafell, ligger precis utanför översvämningsområdet. Det finns dock inte plats för alla uppe på sluttningarna och därför befinner till exempel inte jag mig i ett bra läge här om det kommer en översvämning."
Här kan du läsa mer om Öræfajökull.