torsdag 8 november 2018

Vill bygga ny flygplats för utrikesflyg i Västfjordarna

Västfjordarna behöver en ny flygplats som bidrar till att förena regionen. Flygplatsen är inte bara nödvändig eftersom dagens flygplatser samtliga har stora brister. Den ska också gynna turism och livsmedelsexport. Därför bör kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson utreda förutsättningarna för en ny flygplats. Det skriver tre alltingspolitiker i ett förslag.

Som mest var det under 1970- och 1980-talen över 20 flygfält som nyttjades i Västfjordarna. Men sedan dess har antalet flygfält som är i bruk minskat kraftigt. I dag är det bara sju kvar: Ísafjörður, Bíldudalur, Gjögur, Þingeyri, Hólmavík, Reykhólar och Reykjanes.

Det går i dag reguljärtrafik till tre flygplatser i Västfjordarna: Ísafjörður, Bíldudalur och Gjögur. Dessutom har Þingeyri status som reservflygplats till Ísafjörður, men används ytterst sällan. Hólmavík, Reykjanes och Reykhólar har asfalterade banor och underhålls för bland annat sjuktransporter.

Regionens enda större flygplats är Ísafjörður. Den är dock inte godkänd för internationell trafik. Och den lever på undantag även när det gäller inrikesflyget. Den ligger djupt inne i Skutulsfjörður och är omgiven av fjäll. Banan är dessutom kort och sidvindar orsakar ofta problem.

Tre alltingsledamöter - Socialdemokraternas Guðjón S. Brjánsson, Självständighetspartiets Haraldur Benediktsson och Framstegspartiets Halla Signý Kristjánsdóttir - vill nu att kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson utreder förutsättningarna för en ny flygplats. Målet är att förbättra kommunikationerna med flyg i regionen.

I en motion skriver de tre alltingspolitikerna att det i den västra delen av Västfjordarna - som är den mest befolkade - i dag inte har någon flygplats som är lämplig för att växa. Samtidigt kommer nya vägar i regionen att skapa möjligheter att bygga en flygplats som kan tjäna hela området.

De skriver vidare att det byggts fyra större flygplatser i regionen: Ísafjörður, Bíldudalur, Þingeyri och Patreksfjörður. Banan i Ísafjörður är både kort och väderkänslig. Bíldudalur är kort och vindkänslig. Þingeyri omges av regionens högsta fjäll och är även den utsatt för vindar. Och Patreksfjörður ligger långt från staden och är inte längre i bruk.

Tanken bakom en ny flygplats är att främja både turistnäring och livsmedelsindustri. I dag har flera av regionens flygplatser bara kapacitet att ta emot flygplan som tar 19 passagerare. De tre alltingspolitikerna vill att en ny flygplats ska kunna ta emot plan som tar upp till 100 passagerare.

En flygplats som möter internationella krav skapar möjligheter för direktflyg från utlandet till Västfjordarna. Det skulle dessutom bidra till avlasta flygplatsen i Keflavík. Exporten av livsmedel som färsk fisk skulle också kunna gå via flyg.

De tre politikerna har tre olika platser som de uppmanar Sigurður Ingi Jóhannsson att studera. Det är yttre delen av Skutulsfjörður, inre delen av Dýrafjörður och Reykjanes i inre delen av Ísafjarðardjúp. Ett första steg bör enligt politikerna vara att kartlägga väderförhållandena på dessa tre platser.

Här kan du läsa mer om flygplatsen i Ísafjörður.