fredag 23 november 2018

Vill fridlysa mark granne med vattenkraftverk i Hvalá

Markägarna vill fridlysa Drangar i Árneshreppur i Västfjordarna. Fastigheten ligger granne med det planerade vattenkraftverket vid Hvalá. Genom fridlysningen vill de se till så att markerna inte kan komma att utnyttjas för vattenkraft eller annan exploatering. Markägarna har vänt sig till miljödepartementet med sin begäran.

Planerna på ett vattenkraftverk i Hvalá i Árneshreppur förvandlade Islands minsta kommun till ett slagfält där två läger drabbade samman. På ena sidan fanns de invånare som ställde sig bakom planerna eftersom investeringarna skulle kunna gynna kommunen på olika sätt. På andra sidan fanns miljövänner som ansåg att stora naturvärden skulle offras.

Inför vårens kommunalval var det arton nya invånare som folkbokförde sig i Árneshreppur - ett antal tillräckligt stort för att kunna ha avgörande inverkan på valresultatet. Men nästan samtliga flyttar av folkbokföringsadress underkändes eftersom de faktiskt inte bosatt sig i kommunen. Enligt ja-sidan var det försök av nej-sidan att kuppa kommunalvalet.

I valet fick kraftverksförespråkarna majoritet i kommunfullmäktige. I augusti fick den nya detaljplanen - där den första etappen i kraftverksbygget finns med - klartecken från Skipulagsstofnun. Kommunen var dock två dagar sent ute med att annonsera ut förändringarna. Därför fick processen göras om. Förseningen kan innebära att hela projektet förskjuts i tre månader.

En av de fastigheter där nya personer folkbokförde sig före valet var Drangar. Hela elva av de arton som sade sig vara bosatta i kommunen skrev sig på Drangar. Ägarna hävdade dock att de inte kände till bakgrunden till detta. Flera av de personer som sade sig ha flyttat till Drangar hade starka kopplingar till olika typer av miljörörelser.

Drangar har varit övergiven sedan 1966. De sista året runt-boende var Kristinn Hallur Jónsson och Anna Jakobína Guðjónsdóttir. Då som nu finns det ingen väg till Drangar. Gården går bara att nå genom att vandra till fots eller genom att åka båt.

Óskar Kristinsson är tillsammans med syskon och andra släktingar delägare i Drangar. Han har själv skrivit sig på gården ihop med hustrun. De tillbringar varje år flera månader på platsen. Där ägnar de sig bland annat åt fiske, jakt på säl och insamling av ejderdun.

Nu har markägarna enligt Morgunblaðið enats om att Drangar bör fridlysas. De har därför vänt sig till miljödepartementet. Syftet med fridlysningen är bland annat att förhindra utbyggnad av vattenkraft i området.

Men i brevet till departementet lyfter de boende också fram andra argument. De hävdar att det rör sig om en historiskt mycket intressant fastighet som har varit bebodd nästan ända sedan Island befolkades.

Den som först bosatte sig på Drangar var Þorvaldur Ásvaldsson. Han var pappa till Eiríkur rauði som senare slog sig ned på Grönland - och han var dessutom far till Leifur Eiríksson som omkring år 1000 upptäckte Nordamerika. Leifur Eiríksson ska ha bott på Drangar under en tid av sitt liv.

Men markägarna anger också andra skäl. Drangar är drygt 100 kvadratkilometer och sträcker sig från glaciären Drangajökulls högsta punkt till havet mellan Drangavík och Bjarnarfjörður. De beskriver marken som orörd och värd att skydda.

Det blir nu upp till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson att ta ställning till uppmaningen. Men markägarna på Drangar är inte ensamma om att vilja se en fridlysning. Just nu pågår en namninsamling där undertecknarna tar ställning för ett fredande av Drangajökull med omnejd.

Även Náttúrufræðistofnun Íslands har föreslagit en fridlysning. Här handlar det om ett område på 1 281 kvadratkilometer som sträcker sig från Hornstrandir ända till Ófeigsfjörður. Om Guðmundur Ingi Guðbrandsson skulle ställa sig bakom förslaget är kraftverksbygget hotat.

En fridlysning av Drangar har inte alls samma konsekvenser. Den kan förhindra ytterligare utbyggnad av vattenkraften i området, men det område som nu ingår i kraftverksplanerna tillhör gården Ófeigsfjörður. Och där möter planerna inget motstånd.

Här kan du läsa mer om kraftverksplanerna vid Hvalá.