måndag 12 november 2018

Vill sluta kalla politiker i alltinget för högt ärade

Att tilltala alltingsledamöter med háttvirtur þingmaður och ministrar med hæstvirtur ráðherra är föråldrat och verklighetsfrämmande. Det hävdar fem socialdemokrater och piratpartister i en motion. De vill därför slopa traditionen om att tilltala ministrar och ledamöter som högt ärade. Men alla kollegor i alltinget håller inte med.

Redan hösten 2010 slutade Rörelsens Margrét Tryggvadóttir att använda tilltalen háttvirtur þingmaður och hæstvirtur ráðherra. Hon motiverade valet med att hon förlorat förtroendet för politikerna i alltinget. Därför kunde hon inte längre tilltala dem som högt ärade.

Tre år senare var det Piratpartiets Jón Þór Ólafsson som gjorde myteri mot tilltalsnormerna. Inte heller han ansåg att politikerna i alltinget hade gjort sig förtjänt av att beskrivas som högt ärade. I stället använde han sig av herra, frú och fröken.

Nu är Margrét Tryggvadóttir ersättare i alltinget för Socialdemokraterna. Tillsammans med två partikamrater och två piratpartister står hon bakom ett förslag om att skrota de traditionella tilltalsformerna. Hon vill alltså att alltinget formellt ska förpassa dem till historien.

I förslaget skriver de att tilltalsformerna háttvirtur þingmaður och hæstvirtur ráðherra bara är konvention. De finns inte i någon lag. De vill alltså inte riva upp den lag som säger att den som står i talarstolen ska vända sig till talmannen. Den som talar om en annan ledamot ska nämna den vid namn.

Även i framtiden vill de att den som har ordet ska vända sig till talmannen. Andra ledamöter nämns vid namn. Det kan också talas om dem i tredje person.

De skriver i förslaget att de isländska traditionerna inte har någon motsvarighet i något annat nordiskt land. Där finns inga normer som säger att ledamöter och ministrar ska tilltalas som högt ärade.

Att tilltala politiker som högt ärade är enligt de fem förslagsställarna inte förenligt med dagens samhälle. Tilltalet är en rest från en tid då människor tillmättes olika värde efter social ställning. Inget säger att politikerna i alltinget på något sätt skulle vara förtjänt av ett sådant tilltal än andra yrkesgrupper.

Dessutom anser de att det är främmande för vanliga medborgare att politiker ska tilltalas som högt ärade. Tilltalet i sig kan innebära att uppfattningen om att många politiker saknar verklighetsförankring växer sig starkare. Det finns också exempel på att högt ärade använts i motsatt betydelse för att helt enkelt ironisera över folkvalda.

Men det är tveksamt om förslaget kommer att få majoritet. Tidigare försök att förändra tilltalsnormerna har inte varit framgångsrika.

Det kommer också annan kritik mot förslaget. Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, undrar om ersättaren Margrét Tryggvadóttir inte borde ha bättre saker att ägna sig åt när hon är i alltinget. Han dömer dessutom ut Piratpartiet som teknokrater. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands och självständighetspartist, anser att det är lämpligt om förändringarna bara skulle gälla Piratpartiet och Socialdemokraterna. Han anser att det finns skäl till att inte tilltala just dessa partiers ledamöter som högt ärade.

Här kan du läsa mer om debatten om tilltalsnormer i alltinget.