måndag 17 december 2018

Äldst i alltinget vill förbättra villkor för pensionärer

47 år efter att Ellert B. Schram höll sitt första anförande i alltinget stod han i veckan åter i talarstolen. Den nu 79-årige socialdemokraten blev då den äldsta ledamoten genom tiderna i alltinget. Han uppmanade finansminister Bjarni Benediktsson att göra mer för de isländska pensionärer som har det sämst ställt.

I förra höstens val till alltinget var Ellert B. Schram fjärde namn på Socialdemokraternas lista i södra Reykjavík. När Ágúst Ólafur Ágústsson tillfälligt lämnade sin plats efter att ha kränkt en kvinna som nobbade honom gick budet först till Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir och därefter till Einar Kárason. Eftersom ingen av dem kunde ta platsen kom turen till Ellert B. Schram.

Ellert B. Schram valdes in i alltinget första gången 1971 då han var 32 år. Han representerade Självständighetspartiet mellan 1971 och 1979 samt mellan 1984 och 1987. Efter att ha bytt parti företrädde han Socialdemokraterna mellan 2007 och 2009. Han har dessutom varit inkallad som ersättare vid några tillfällen.

När han i veckan återvände till alltinget för första gången på drygt nio år var han 79 år och 61 dagar. Det gjorde honom till den äldsta ledamoten i Islands historia.

Det tidigare rekordet hade Sighvatur Árnason, en bonde från Eyvindarholt vid Eyjafjöll. Han var 78 år och 269 dagar när han lämnade alltinget i augusti 1902. Nästan lika gammal var biskopen Pétur Pétursson som slutade 1886 när han var 77 år och 327 dagar samt domaren Þórður Jónasson som var 77 år och 185 dagar när han lämnade alltinget 1877.

Ellert B. Schram gick i veckan upp i talarstolen och uppmanade finansminister Bjarni Benediktsson att göra mer för de pensionärer som har det sämst ställt. Den som enbart får den lägsta pensionen får 239 500 isländska kronor före skatt. En höjning med 3,6 procent nästa år var enligt Ellert B. Schram långt ifrån tillräckligt:
"Mitt ärende här i tingssalen är att göra mitt bästa för att påminna ledamöterna om äldre människor som kämpar mot fattigdom, sjukdomar, isolering och tomhet. ... Dessa människor har nått den åldern att de inte längre kan vänta. Det är frågan om vi vill hjälpa dem att åtnjuta livskvalitet innan det är för sent."
Bjarni Benediktsson svarade att pensionärer var en prioriterad grupp. Bland de insatser som görs nämnde han förutom höjda pensioner också högre fribelopp för pensionärer som fortsätter jobba:
"Vårt problem gäller de som har nått pensionsåldern men som inte lyckades, som den högt ärade alltingsledamoten här säger, att använda arbetslivet för att säkra en god pension."
Det blir dock en kort sejour för Ellert B. Schram. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir kommer att ta platsen som ersättare för Ágúst Ólafur Ágústsson när alltinget återsamlas efter nyår.

Här kan du läsa mer om Ágúst Ólafur Ágústssons beslut om att tillfälligt lämna politiken.