måndag 17 december 2018

Anklagar Ágúst Ólafur Ágústsson för att släta över skandal

Det var upprepade försök som avvisades gång på gång som fick henne att känna sig otrygg med Ágúst Ólafur Ágústsson. Och det var inte hennes vilja att händelsen skulle bli offentlig. Det skriver Bára Huld Beck, journalist på Kjarninn. Nyligen fick alltingsledamoten Ágúst Ólafur Ágústsson en anmärkning från Socialdemokraterna för sitt beteende. Han har också tagit en paus från politiken.

Ágúst Ólafur Ólafsson meddelade nyligen att han skulle ta en paus från alltinget i två månader. Skälet var att han fått en anmärkning från partiets förtroenderåd för sitt agerande. Den socialdemokratiske alltingsledamoten hade under en utekväll i Reykjavík vid två tillfällen försökt kyssa en kvinna. När han blev avvisad fällde han en rad nedsättande kommentarer.

Efter uttalandet gjorde sig Ágúst Ólafur Ólafsson oanträffbar. Men han spred uppgifterna utan att ha meddelat partiets förtroenderåd.

Nu har kvinnan som avvisade honom trätt fram. Det är Bára Huld Beck, journalist på Kjarninn, som skriver att han förminskar och försöker släta över sitt agerande. Hon hävdar att Ágúst Ólafur Ágústsson inte ger en rättvisande bild av händelseförloppet:
"Ágúst Ólafur försökte faktiskt inte kyssa mig två gånger utan upprepade gånger. Han försökte igen och igen trots att jag hade nekat honom och satt tydliga gränser. Vid varje tillfälle som jag nobbade honom så kränkte han mig på olika sätt."
Händelsen inträffade på Kjarninns redaktion i centrala Reykjavík. Ágúst Ólafur Ólafsson var tidigare delägare i Kjarninn. Han sålde sina aktier i samband med att han förra året valdes in i alltinget. Hans ställning ökade obehaget för Bára Huld Beck. Hon skriver att hon tvingade honom att lämna byggnaden eftersom hon inte vågade vara ensam med honom:
"Jag följde honom bestämt ut till sist med de orden att jag inte vågade vara i samma rum som honom. Han tog ingen notis och fortsatte med sina trakasserier i hissen på vägen ut."
Bára Huld Beck skriver att Ágúst Ólafur Ágústsson medvetet försöker släta över händelsen. När de två hördes av Socialdemokraternas förtroenderåd hade han inga invändningar mot hennes berättelse om förloppet. Det var först när han på eget initiativ berättade om bakgrunden till hans paus från politiken gav en annan version av händelsen:
"Det händelseförloppet beskrivs i rådets skriftliga slutsats och kan följaktligen knappast avfärdas."
Ágúst Ólafur Ólafsson skriver i ett uttalande att de två har olika upplevelser av händelseförloppet. Han ber åter Bára Huld Beck om ursäkt.

Från ledande socialdemokrater har Ágúst Ólafur Ágústsson fått skarp kritik för att han gått ut med uppgifterna utan samråd med Bára Huld Beck. Internt ska han dessutom ha gett sken av att hon ska ha varit införstådd.

Hittills har partiledaren Logi Már Einarsson inte gett några tydliga besked om Ágúst Ólafur Ágústssons framtid inom Socialdemokraterna. Han säger till RÚV att det är bra att han tagit en paus från politiken och att Ágúst Ólafur Ágústsson söker professionell hjälp:
"Jag anser att ledamoten måste granska sig själv när han avslöjas med en sådan sak. Det är precis skälet till varför vi inrättade ett förtroenderåd och lät professionella hantera saken så att jag inte skulle behöva titta på förövaren som en lagkamrat eller liknande."
Här kan du läsa mer om Ágúst Ólafur Ágústsson.