söndag 2 december 2018

Centerpartiet är tredje största parti på Island

För första gången är Centerpartiet tredje störst på Island hos MMR. Samtidigt krymper avståndet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna, men Självständighetspartiet behåller ändå med marginal positionen som största parti. Stödet för regeringen rasar till den i särklass lägsta siffran efter alltingsvalet hösten 2017.

Ända sedan i juli har Självständighetspartiet varit Islands största parti med Socialdemokraterna som tvåa. Så ser opinionsläget ut även i den senaste mätningen från MMR. Självständighetspartiet backar 1 procentenhet jämfört med föregående mätning till 19,8 procent. Socialdemokraterna minskar 0,1 procentenhet till 16,6 procent.

Avståndet mellan de två partierna är inte större än att det ryms inom den statistiska felmarginalen. Men mellan de övriga sex partierna i alltinget är det ännu jämnare. Det saknas bara några tiondels procentenheter för att gapet mellan alla sex ska ligga inom felmarginalen.

Centerpartiet ökar med 0,2 procentenheter till 12,1 procent. Partiet går därmed förbi Piratpartiet och är för första gången tredje störst i en av MMR:s mätningar.

Gröna vänstern ökar med 0,6 procentenheter till 11,5 procent. Piratpartiet minskar med 1,4 procentenheter till 11,3 procent.

Därefter är det ett steg ned till de tre övriga partierna i alltinget. Framstegspartiet får 8,8 procent, en tillbakagång med 0,1 procentenhet. Renässans förlorar 0,8 procentenheter och har nu 7,8 procent. Folkets parti klättrar 1,2 procentenheter till 7,3 procent.

Anmärkningsvärt är att övriga partier nu får hela 4,7 procent, en uppgång med 2,3 procentenheter. Det enda av dessa partier som särredovisas av MMR är Ljus framtid som får 0,2 procent, en nedgång med 0,6 procentenheter. Sannolikt är Islands socialistparti i särklass störst av de partier som ingår i gruppen övriga.

Mätningens stora förlorare är koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Bara 37,9 procent ger nu sitt stöd till regeringen, en minskning med hela 9,6 procentenheter.

Siffran är den i särklass sämsta för trepartikoalitionen sedan den tillträdde i slutet av förra året. Även om stödet nästan halverats inom loppet av ett år är det fortfarande drygt fyra år sedan en isländsk regering hade högre popularitetssiffror.

Koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid - som bara varade i ett år - nådde som bäst just 37,9 procent. Regeringen dessförinnan - samarbetet mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet - hade 38,5 procent i augusti 2014.

Undersökningen gjordes innan avslöjandet om att ledamöter från Folkets parti och Centerpartiet druckit sig berusade på en bar och under kvällen kallat kvinnliga politiker för galna fittor, hånat personer med funktionsnedsättning och berättat om kohandel med ambassadörsposter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.