söndag 9 december 2018

En ledamot tar ställning för skandalpolitiker från Klaustur

Bara en alltingsledamot tar ställning för att de sex folkvalda som hånade och kränkte andra politiker under en barrunda ska sitta kvar i alltinget. Hela 31 ledamöter anser att de sex skandalpolitikerna bör avgå. Men det är arton ledamöter som i dagsläget inte vill uppge hur de ställer sig till politikernas framtid. Det rapporterar Fréttablaðið.

Två centerpartister har tagit en tillfällig paus medan två inte tänker lämna sina platser i alltinget. Och två politiker från Folkets parti har uteslutits men tänker ändå sitta kvar i alltinget som oberoende ledamöter. Så ser konsekvenserna ut i dagsläget efter de sex alltingsledamöternas barrunda på Klaustur i Reykjavík.

Under utekvällen drack politikerna öl samtidigt som det pågick en session i alltinget. De hånade och kränkte andra politiker och kända islänningar. Deras högljudda samtal spelades in och läcktes till medierna.

Bland islänningarna är det en bred majoritet som anser att de sex skandalpolitikerna bör avgå. Även i alltinget är det många som tycker att de ska lämna sina platser.

En rundringning visar enligt Fréttablaðið att det är 31 ledamöter som säger att de inte kan sitta kvar. Det innebär att en majoritet - bortsett från de sex skandalpolitikerna - av alltingets 63 ledamöter förespråkar ett avsked från politiken för dem.

Det är bara en ledamot som uppger att de ska stanna. Ytterligare arton ledamöter vill inte svara på frågan. Flera av dem vill invänta den prövning som ska göras av alltingets etiska nämnd. De resterande sju ledamöterna lyckades Fréttablaðið inte nå.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur.