tisdag 25 december 2018

Expert: Isländska julgranar kan ta över marknaden

Om bara tio år skulle inhemska julgranar kunna täcka hela efterfrågan på levande granar och konkurrera ut importerad nordmannsgran. Men för det krävs en investering på 15 miljoner isländska kronor om året. Därefter kan näringsgrenen stå på egna ben. Det säger Brynjar Skúlason, skogsgenetiker vid Skógræktin, till RÚV.

I år är det enligt MMR vart tredje isländskt hushåll som har levande gran. Årligen säljs omkring 50 000 levande granar på Island inför julen. Av dessa är var femte odlad på Island. Majoriteten importeras från bland annat Danmark.

Den vanligaste importerade sorten på Island är nordmannsgran, som i bland annat i Sverige brukar säljas som kungsgran.

Brynjar Skúlason, skogsgenetiker vid Skógræktin, säger till RÚV att det vore lätt för isländska odlare att möta efterfrågan och därmed minska eller eliminera importbehovet. Men för att det ska bli möjligt behöver de inhemska skogsägarna inledningsvis ett statligt stöd:
"Jag tror att med 15 miljoner i några år så skulle vi kunna få i gång en julgransodling så att vi skulle kunna, ska vi säga, täcka efterfrågan på Island för julgranar. ... Så efter tio år så skulle jag tro att grenen skulle kunna bli hållbar om vi sköter detta väl."
Handeln med levande julgranar omsätter ungefär 425 miljoner isländska kronor om året. Att investera 150 miljoner på tio år skulle enligt Brynjar Skúlason snart kunna betala sig. Julgransodling är dessutom lönsammare än att odla träd som blir timmer.

Här kan du läsa mer om julgranar på Island.