måndag 31 december 2018

Få islänningar vill förbjuda försäljning av fyrverkerier

Försäljningen av fyrverkerier är en fråga som splittrar islänningarna. Men det är få som vill förbjuda fyrverkerier helt och hållet. Däremot är det ungefär lika många som vill ha obegränsad försäljning som i dag och som vill införa någon typ av restriktioner. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

I år är det 50 år sedan Landsbjörg började att sälja nyårsfyrverkerier på Island. Intäkterna från försäljningen är en av de viktigaste intäktskällorna för den frivilliga räddningstjänsten. Landsbjörg är klart störst på marknaden. Varje år importeras omkring 500 ton fyrverkerier till Island.

Men de senaste åren har nyårsfyrverkerierna börjat ifrågasättas. I Reykjavík uppmanar kommunen känsliga att hålla sig inomhus på nyåret eftersom den enorma mängden fyrverkerier som avfyras försämrar luftkvaliteten avsevärt. Och för att öka säkerheten i centrum har kommunen inrättat platser för avfyrningen.

Debatten har fått Landsbjörg att i år lansera ett sätt att stödja räddningstjänstens arbete utan att köpa fyrverkerier. Nu går det även att köpa ett skott som planteras utanför Þorlákshöfn till våren. Plantering av skog kan bland annat motverka erosion. Statsminister Katrín Jakobsdóttir köpte det första skottet.

Islänningarna själva är kluvna till fyrverkerier. Hela 45,4 procent vill inte förändra dagens system eller införa några restriktioner. Men 28,1 procent anser att fyrverkerier bara ska säljas till ordnade uppvisningar och 19,8 procent tycker att det ska finnas begränsningar för hur stora mängder som en person får köpa. Och 6,6 procent förespråkar ett totalförbud mot fyrverkerier.

Män, islänningar bosatta utanför Reykjavík, invånare med enbart grundskoleutbildning och personer i åldern 40 till 49 år är mest positiva till dagens system. Kvinnor, boende i Reykjavík, personer med högskoleutbildning och islänningar i åldern 30 till 39 år vill i större utsträckning begränsa försäljningen.

Den som inte befinner sig i Reykjavík men ändå vill följa nyårsaftonens fyrverkerier kan se Iceland Naturallys direktsändning på Facebook.