lördag 8 december 2018

Hissen i Hallgrímskirkja ger kyrkan 271 miljoner

Hissen i Hallgrímskirkja i Reykjavík fortsätter att ge kyrkan stora intäkter. Förra året köptes det biljetter för 271 miljoner isländska kronor. Kyrkobesökarnas intresse för att ta hissen upp till utsiktsplattformen i kyrktornet bidrog till att Hallgrímskirkja gjorde en vinst på 66,5 miljoner. Totalt gjorde landets kyrkor ett överskott på 453 miljoner.

När det gäller intäkter är det Hallgrímskirkja i Reykjavík som skiljer ut sig från Islands övriga kyrkor. Hallgrímskirkja hade under 2017 intäkter på totalt 377 miljoner isländska kronor. Bara två andra kyrkor i landet hade sådana intäkter som översteg 100 miljoner.

Hela 315 miljoner av Hallgrímskirkjas intäkter var intäkter från försäljning av souvenirer och liknande. Men den största delen - 271 miljoner - utgjordes av intäkter från den hiss som går upp i kyrktornet.

Varje dag är det i snitt omkring 700 kyrkobesökare som betalar för att ta hissen upp till utsiktsplattformen för att få en vy över Reykjavík. För vuxna kostar biljetten 1 000 isländska kronor. Barn betalar 100 kronor.

Hallgrímskirkja gjorde 2017 en vinst på 66,5 miljoner isländska kronor. Stora utgiftsposter var underhåll på 118 miljoner och drift på 90 miljoner.

Som jämförelse hade Dómkirkjan, domkyrkan i Reykjavík, bara övriga intäkter på 3,5 miljoner. Den gjorde också en förlust på 1,4 miljoner.

De 266 socknarna som ingår i den isländska statskyrkan hade förra året intäkter på drygt 3 miljarder. Kyrkoskatten svarade för två tredjedelar av intäkterna. Utgifterna var på drygt 2,6 miljarder. Överskottet slutade på 453 miljoner.

Uppgifterna om kyrkornas årsredovisningar finns i en sammanställning från Ríkisendurskoðun.

Här kan du läsa mer om Hallgrímskirkjas intäkter.