lördag 15 december 2018

Högsta arbetslösheten på Island under 2018

Arbetslösheten på Island ökade under november till 2,5 procent. Det är den högsta nivån på närmare två år. Och arbetslösheten kommer enligt en prognos från Vinnumálastofnun fortsätta öka även under december. Suðurnes är alltjämt den hårdast drabbade regionen i landet. Där är det nu 3,9 procent som inte har något jobb.

Inte sedan i februari 2017 har Island haft högre arbetslöshet än i dag. Och då var det en strejk bland styrmän som utlöste omfattande uppsägningar för anställda inom fiskeindustrin på land eftersom många trålare tvingades stanna kvar i hamn.

I november var arbetslösheten på Island alltså 2,5 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med oktober. I november 2017 var motsvarande siffra 2,1 procent.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten fortsätter att öka under december. Den prognosen gjordes dessutom innan torsdagens massuppsägningar inom Wow Air. Då fick 350 personer besked om att de skulle tvingas lämna sina jobb. Det var det största varslet på Island sedan finanskraschen.

Att turistnäringen inte längre växer märks tydligast på Suðurnes. Där var arbetslösheten i november 3,9 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med oktober. Wow Airs nedskärningar innebär sannolikt att andelen arbetslösa kommer att öka kraftigt även under december.

Arbetslösheten ökade under november i alla regioner utom två. I Reykjavíkområdet var det 2,7 procent som stod utan jobb, en uppgång med 0,2 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 2,3 procent (+0,3), Austurland med 1,8 procent (+0,5), Suðurland med 1,8 procent (+0,1), Västfjordarna med 1,6 procent (+0,3), Vesturland med 1,4 procent (-0,2) och Norðurland vestra med 1,3 procent (oförändrat).

Bland män var arbetslösheten 2,5 procent och bland kvinnor 2,6 procent. I åldersgruppen 18 till 24 år var det 2,4 procent av islänningarna som var inskrivna som arbetssökande.

Utlänningar fortsätter att vara överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. I november var 5,2 procent av utländska medborgare bosatta på Island arbetslösa. Drygt hälften av dem var polacker.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.