måndag 24 december 2018

Majoritet islänningar fortsätter välja plastgran

Även i år finns det en plastgran i en majoritet av de isländska hushållen. Men traditionerna när det gäller just valet av gran förändras inte nämnvärt från år till år. Vart tredje hushåll har en levande gran. Och vart åttonde hushåll har ingen gran alls. Det är framför allt pensionärer som helt avstår från julgran. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Efter finanskraschen minskade andelen islänningar som hade en äkta gran i hemmet till jul. Men de fem senaste jularna har den levande granen behållit sin ställning. Inte heller har plastgranen tappat mark. Det är dock något fler som avstår från gran.

I år finns det en plastgran i 54,5 procent av de isländska hushållen, en nedgång med 0,3 procentenheter jämfört med 2017. Andelen som har en levande julgran sjunker lika mycket till 31,9 procent.

I stället är det alltså grannobbarna som ökar något. Den här julen är det 13,6 procent som inte har någon gran hemma, en ökning med 0,6 procentenheter.

Det är framför allt pensionärer, medelinkomsttagare och personer bosatta i huvudstadsregionen som ratar gran. På landsbygden, bland höginkomsttagare och hos islänningar i åldern 30 till 49 år finns det fler som har gran.

Piratpartiets väljare är minst intresserade av gran. Flest granentusiaster finns bland Socialdemokraternas sympatisörer.

Socialdemokraternas anhängare är också de som i störst utsträckning väljer levande gran. Platsgran är vanligast i hem där det röstas på Folkets parti.

Här kan du läsa mer om julgran på Island.