onsdag 5 december 2018

Minister i samtal om toppjobb åt Gunnar Bragi Sveinsson

Gunnar Bragi Sveinsson hävdade att han hade säkrat en ambassadörspost åt sig själv efter att han lämnat politiken. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson instämde. Men Bjarni Benediktsson förnekade att han skulle ha kohandlat om något sådant uppdrag. Ändå träffade både han och Guðlaugur Þór Þórðarson just Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för att diskutera frågan.

Under barrundan den 20 november på Klaustur i Reykjavík hävdade Gunnar Bragi Sveinsson, alltingsledamot för Centerpartiet som tidigare representerade Framstegspartiet, att han under sina år som utrikesminister säkrat en framtida ambassadörspost. När han väl lämnat politiken skulle han alltså vara garanterad ett toppjobb inom utrikesdepartementet.

Gunnar Bragi Sveinsson valde då att utse Geir H. Haarde till ambassadör i USA. Utnämningen välkomnades av Geir H. Haardes partikamrater inom Självständighetspartiet. Partiledaren Bjarni Benediktsson skulle enligt Gunnar Bragi Sveinsson ha lovat honom en gentjänst i utbyte. Och gentjänsten bestod alltså i en ambassadörspost åt honom själv.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, som då var statsminister och ledare för Framstegspartiet, bekräftade under utekvällen på Klaustur att det var så det hade gått till.

Men när inspelningarna från barrundan publicerades hävdade Gunnar Bragi Sveinsson att han skämtat. Han skulle inte ha fått något löfte om en ambassadörspost. Både Bjarni Benediktsson och nuvarande utrikesministern Guðlaugur Þór Þórðarson förnekade att det skulle finnas någon sådan överenskommelse.

Ändå träffade de Sigmundur Davíð Gunnlaugsson just för att diskutera Gunnar Bragi Sveinsson. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var den som tog initiativ till mötet. Bjarni Benediktsson säger till Vísir att Gunnar Bragi Sveinsson inte har någon gentjänst att inkassera. Däremot fick Bjarni Benediktsson veta att han var intresserad av att bli ambassadör:
"I Gunnar Bragis fall så har jag förstått det som så att det var något som skulle kunna bli aktuellt för hans del. Om detta talades det på detta mötet."
Gunnar Bragi Sveinssons påståenden diskuterades i alltinget i går. Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, ansåg att han skulle ha kunnat gjort sig skyldig till brott mot lagen om ministeransvar. I så fall skulle Gunnar Bragi Sveinssons agerande kunna bli ett fall för landsdomstolen.

Han fick stöd i talarstolen av partikamraten Helgi Hrafn Gunnarsson. Han hävdade att Gunnar Bragi Sveinssons ansvarslöshet var typisk för isländska politiker.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir höll inte med. Hon tyckte inte att landsdomstolen var rätt instans för att pröva Gunnar Bragi Sveinssons uttalanden.

Juristerna Hjördís Halldórsdóttir och Halldóra Þorsteinsdóttir säger båda till RÚV att en brottsutredning mot Gunnar Bragi Sveinsson knappast skulle leda till fällande dom som läget ser ut i dag. Ett skäl är att ambassadörsposter inte behöver utlysas på det sätt som andra statliga jobb i regel kräver.

På Klaustur sade Gunnar Bragi Sveinsson att han hade lyckats rikta fokus från utnämningen av Geir H. Haarde genom att samtidigt utse Gröna vänsterns Árni Þór Sigurðsson till ambassadör. Nu skriver han på Facebook att han inte sökte stöd från partiet i samband med att han lämnade uppdraget som alltingsledamot. Inte heller fanns det något samband med utnämningen av Geir H. Haarde:
"Dåvarande utrikesministern nämnde inte för mig att han tänkte utse Geir H. Haarde till ambassadör. Strax innan utnämningen genomfördes nämnde han dock att två ur politikens led skulle utses och att jag var en av dem. Geirs namn hade nämnts i medierna i detta sammanhang. Min inställning till att lämna politiken och börja arbeta på utrikesdepartementet byggde dock som tidigare nämnt på intresset att som bäst utnyttja min utbildning och erfarenhet. Av det följer att vilka andra individer som skulle börja jobba inom utrikesdepartementet vid samma tid inte hade någon inverkan på mig. Denna del av saken är för mig helt ovidkommande."
Debatten om skandalen på Klaustur fortsatte i alltinget i går. Politiker från Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Folkets parti ansåg att det vore mycket olämpligt om de politiker som på olika sätt attackerades och kränktes av de sex som var på plats också skulle behöva möta dem i alltinget.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur.