måndag 3 december 2018

Skandalpolitiker utesluts ur Folkets parti - men vägrar avgå

Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason utesluts ur Folkets parti efter att ha deltagit i drickande på baren Klaustur där partiledaren Inga Sæland kallades en galen fitta. Men ingen av dem tänker lämna sina platser i alltinget. Centerpartisterna Bergþór Ólason och Gunnar Bragi Sveinsson tar en paus från politiken efter en rad kvinnofientliga uttalanden.

Sex alltingsledamöter - fyra från Centerpartiet och två från Folkets parti - avslöjades i förra veckan med att bland annat ha kohandlat om ambassadörsposter, våldtäktsanklagat en kvinnlig socialdemokrat, hånat en opinionsbildare som har en funktionsnedsättning och bedömt kvinnliga politikers utseende. Det står nu klart att ingen av dem tänker avgå.

Under en utekväll på baren Klaustur i Reykjavík drack sig de sex politikerna berusade samtidigt som det pågick en session i alltinget. Den som spelade in samtalen berättar för DV att de satt vid ett bord intill. Uppgiftslämnaren började spela in det som sades efter att ha reagerat på de grova uttalandena. De tycktes inte lägga märke till gästen förrän de skulle gå och trodde då att det rörde sig om en utländsk turist.

Avslöjandena har skakat Island de senaste dagarna. Att Island i lördags firade hundraårsdagen av unionsavtalet med Danmark hamnade i skuggan av uttalandena. Samtidigt som det var öppet hus i alltinget pågick utanför en demonstration på Austurvöllur där de sex ledamöterna uppmanades att avgå.

Så blir det alltså inte. Folkets parti tog i fredags beslutet att utesluta Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason. Beslutet innebär också att de sparkas ut ur partiets grupp i alltinget. Karl Gauti Hjaltason mister dessutom sin plats i partistyrelsen. Skälet var enligt ett pressmeddelande att de bröt mot de stadgar som säger att medlemmar inte får motarbeta partiet.

Under utekvällen på Klaustur försökte centerpartisterna locka över Ólafur Ísleifsson och Karl Gauti Hjaltason. Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lovade Ólafur Ísleifsson uppdraget som gruppledare. Karl Gauti Hjaltason sade att Folkets partis ledare Inga Sæland inte klarade sitt jobb. Ólafur Ísleifsson kallade henne "cunt" - men påstod i efterhand att han sagt "aunt". Ingen av dem protesterade när Bergþór Ólason kallade henne en galen fitta.

Beslutet i partistyrelsen var inte enhälligt. Halldór Gunnarsson, som var med om att grunda Folkets parti, röstade emot beslutet. Han valde efter omröstningen att avsäga sig sitt styrelseuppdrag. Han säger till DV att det inte fanns skäl att utesluta Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson.

Efter uteslutningen har Folkets partis alltingsgrupp halverats och består nu bara av två ledamöter: Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristinsson.

Både Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson blir alltså politiska vildar i alltinget. De har åtminstone inte hittills tagit steget över till Centerpartiet. Bägge hävdar att uteslutningen saknar grund och att de inte brutit mot stadgarna.

För att kunna bilda en egen partigrupp i alltinget behövs minst tre ledamöter. Eftersom det inte är möjligt kommer Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson få mycket svårt att få något inflytande över politiken. De får begränsad insyn i arbetet i nämnderna och får heller inte ersättning för att anställa någon politisk sekreterare.

Centerpartisterna Bergþór Ólason och Gunnar Bragi Sveinsson tar en tillfällig paus från alltinget. Förutom angreppen mot Inga Sæland var Bergþór Ólason under besöket på Klaustur frustrerade över att inte ha fått ha sex med framstegspartisten Lilja Alfreðsdóttir och han hävdade att självständighetspartisten Íris Róbertsdóttir skulle få svårt i nästa provval eftersom hon inte längre var lika snygg.

De två skulle ha mötts i fredags. Bergþór Ólason är nämligen ordförande för alltingets miljö- och kommunikationsnämnd. En av gästerna var just Íris Róbertsdóttir som skulle delta i diskussionerna om de kommande årens infrastrukturpolitik. Bergþór Ólason försvann dock strax innan mötet skulle börja. Karl Gauti Hjaltason sitter i samma nämnd men var inte heller på plats.

Bergþór Ólason hävdade liksom Gunnar Bragi Sveinsson att han utsatts för sexuella trakasserier och våldtäktsförsök av socialdemokraten Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Gunnar Bragi Sveinsson - som under sin tid som utrikesminister profilerade sig som en jämställdhetskämpe - kallade efterträdaren Lilja Alfreðsdóttir för en jävla bitch.

Dessutom hävdade Gunnar Bragi Sveinsson att han säkrat en framtida ambassadörspost åt sig själv. Det skulle vara en gentjänst från Självständighetspartiet för att han själv utsåg Geir H. Haarde till Islands ambassadör i USA. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bekräftade att det var så det hade gått till.

Men efter att samtalen på Klaustur nått allmänheten förnekade Gunnar Bragi Sveinsson att det fanns någon sådan överenskommelse. Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson säger till RÚV att partiet inte står i skuld till Gunnar Bragi Sveinsson. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson säger även han till RÚV att det inte finns någon sådan uppgörelse.

De två övriga centerpartisterna som var med under utekvällen - Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Anna Kolbrún Árnadóttir - sitter kvar i alltinget. Han skriver i ett brev till Centerpartiets medlemmar att det var ett misstag av honom att inte stoppa diskussionerna på Klaustur. Han medger inga övriga misstag.

På Klaustur hånade de sex alltingsledamöterna Freyja Haraldsdóttir, en opinionsbildare som har suttit i alltinget för Ljus framtid, som har den genetiska sjukdomen Osteogenesis imperfecta. Medan de talade om henne härmade en av de närvarande politikerna en säl - det går inte att på inspelningarna höra vem det var - medan de övriga skrattade.

Även om de politiker som deltog i festandet har bett om ursäkt offentligt så har de inte bett om ursäkt till flera av de personer de hånade eller kränkte. Freyja Haraldsdóttir skriver på Facebook att sällätena är typiska för en typ av fördomar som hon ofta möter och som går ut på att personer som har en funktionsnedsättning inte behandlas som fullvärdiga människor utan snarare som djur.

Íris Róbertsdóttir säger till Vísir att hon inte fick någon förklaring till Bergþór Ólasons och Karl Gauti Hjaltasons frånvaro under fredagens möte. Hon vill inte döma det politiska läget utifrån vad som sades på Klaustur:
"Jag tycker att det säger allt om dessa personer som deltog på detta möte. Deras beteende, som det var där, och deras språkbruk är enbart deras. Jag tänker inte dra några slutsatser utifrån det. Med ord följer ansvar och detta är bara deras."
Inte heller Lilja Alfreðsdóttir har fått någon ursäkt. Däremot bad Gunnar Bragi Sveinsson Självständighetspartiets Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir om ursäkt trots att hennes namn aldrig nämndes under utekvällen. Innan medierna gick ut med att det var Íris Róbertsdóttirs utseende som diskuterats trodde han uppenbarligen att de i själva verket pratat om Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver på Twitter att alltingets presidium kommer att diskutera de sex ledamöternas beteende på Klaustur. Presidiet samlas på måndagar, men det är oklart om frågan kommer upp på dagordningen redan i dag.

Bergþór Ólason och Gunnar Bragi Sveinsson kommer sannolikt att ersättas av Jón Þór Þor­valds­son och Una María Óskarsdóttir i alltinget.

Här kan du läsa mer om skandalen kring Centerpartiet och Folkets parti.