tisdag 18 december 2018

Skandalpolitiker vill ha övervakningsfilmer från barrunda

Skandalpolitikerna från Klaustur tror inte att visselblåsaren Bára Halldórsdóttir talar sanning om hur det gick till när hon spelade in de fyra centerpartisternas hån och kränkningar. Därför vill de inte bara få Bára Halldórsdóttir att redogöra för kvällen. De vill också säkra tillgång till övervakningsfilmer från Klaustur och andra platser i närheten.

Bára Halldórsdóttir kom i går till Héraðsdómur Reykjavíkur för det som kan bli det första steget i en rättsprocess mot henne. Med sig hade hon advokaterna Auður Tinna Aðalbjarnardóttir och Ragnar Aðalsteinsson. Bägge har tagit sig an fallet utan kostnad.

Hon hälsades med applåder av ett stort antal personer som ställt sig bakom henne. Där fanns bland annat komikern Jón Gnarr som lovat att ordna en insamling åt henne om Bára Halldórsdóttir skulle tvingas betala skadestånd, Sanna Magdalena Mörtudóttir, kommunpolitiker i Reykjavík för Islands socialistparti, Mörður Árnason, tidigare alltingsledamot för Socialdemokraterna, trubaduren Hörður Torfason, som var den som ledde demonstrationerna utanför alltinget efter finanskraschen och Freyja Haraldsdóttir, som de fyra centerpartisterna hånade under barrundan genom att göra sälläten och skämta om att hon använde rullstol.

Intresset för att följa utvecklingen var så stort att platserna i rättssalen inte räckte till. Många fick vänta utanför. En besökare som var med inne i salen fick enligt Vísir en tillsägelse eftersom den vid två tillfällen kallade Reimar Pétursson, de fyra skandalpolitikernas advokat, för en idiot.

Ingen av de fyra centerpartisterna - Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason och Anna Kolbrún Árnadóttir - var på plats.

Reimar Pétursson hävdade inför Héraðsdómur Reykjavíkur att Bára Halldórsdóttir hade kränkt deras rätt till privatliv. Han beskrev genomgående hennes inspelningar av deras samtal som ett brott, rapporterar Vísir.

Han ville kalla en rad personer till rätten. Det gällde bland annat ledningen för baren Klaustur, domkyrkoprästen och alltingets byråchef. Syftet ska vara att få tillgång till eventuella filmer från övervakningskameror som skulle kunna visa något av händelseförloppet från utekvällen.

Reimar Pétursson ville dessutom att Bára Halldórsdóttir upplysningsvis skulle redogöra för kvällen på Klaustur. Hon valde dock att avstå eftersom hon - om det faktiskt blir en rättegång - senare kan komma att kallas som vittne.

Enligt Reimar Pétursson var detta ett val som väckte misstänksamhet. Vidare hävdade han att Bára Halldórsdóttir troligtvis inte sagt hela sanningen om barkvällen. Med hjälp av övervakningsfilmer ville han bland annat klargöra hur hon kunde spela in de fyra centerpartisterna utan att de märkte något och om hon faktiskt var ensam på Klaustur.

Bára Halldórsdóttir sade till RÚV att hon inte hade något att dölja. Hon gick - som hon tidigare berättat - till Klaustur för att ta en kopp kaffe i väntan på ett möte. Där lade hon snart märke till det högljudda och berusade sällskapet - där hon kände igen Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - och tyckte att det hon hörde var så anmärkningsvärt att hon började spela in samtalen:
"Jag är en av dem som har lyssnat på sådant prat hela mitt liv och jag tyckte att det var värt det att så snabbt som möjligt få ut det rakt och snabbt hur världen är ibland."
Ragnar Aðalsteinsson och Tinna Auður Aðalbjarnardóttir säger till RÚV att fallet är unikt. Visserligen är det förbjudet att spela in personer utan deras vetskap. Men Bára Halldórsdóttirs advokater anser att det finns flera omständigheter som gör saken komplicerad. Hon spelade in dem på allmän plats och det rörde sig om politiker i ledande ställning. Därför fanns det ett stort allmänintresse.

Ett beslut om den fortsatta processen kan komma mot slutet av veckan.

Samtidigt står det klart att alltingets presidium kommer att få svårt att behandla frågan om skandalpolitikerna från Klaustur brutit mot det etiska regelverket. Skälet är att samtliga uttalat sig om skandalen. Därför är de enligt samma politiker att betrakta som jäviga. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon skriver i ett pressmeddelande att alla avsäger sig fallet.

Hur alltinget ska gå vidare är oklart. Ledamöterna kommer att samlas efter nyår för att diskutera nödvändiga lagändringar så att fallet kan behandlas utan för stora dröjsmål.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur.