tisdag 29 januari 2019

Biskopar på Island vill stoppa förlängd abortgräns

Svandís Svavarsdóttir vill tillåta aborter fram till tjugoandra graviditetsveckan. Men hälso- och sjukvårdsministerns förslag möter hård kritik från religiösa samfund. Katolska kyrkans biskop David B. Tencer kallar aborter för en "världsepidemi". Och biskop Agnes M. Sigurðardóttir vänder sig mot ordvalet i den föreslagna lagen.

I höstas föreslog hälso- och sjukvårdsminister Svandís Svavarsdóttir att tidsgränsen för abort skulle förlängas från dagens sexton till arton veckor. Precis som i dag ansåg hon dock att aborter om möjligt helst skulle utföras under de tolv första veckorna.

Men hon ändrade sig och det förslag som gick ut på remiss innebar en förlängning till och med tjugoandra graviditetsveckan. I ett pressmeddelande uppgav Svandís Svavarsdóttir att en längre frist skulle öka självbestämmandet. På samma sätt som tidigare skulle rekommendationen vara att helst genomföra aborter under de tolv första veckorna.

Svandís Svavarsdóttir argumenterade också för ett nytt ordval i lagtexten. I stället för att använda fóstureyðing ansåg hon att det borde stå þungunarrof. Bägge orden betyder 'abort' på svenska - men fóstureyðing betyder ordagrant 'fosterförstörelse' medan þungunarrof betyder 'graviditetsavbrott'.

Kritiken mot förslaget är hård från ren rad olika religiösa samfund. Statskyrkans biskop Agnes M. Sigurðardóttir skriver i ett remissvar att hon ställer sig bakom det avsnitt som säger att det är den gravida kvinnans ansvar att besluta om abort. Men hon anser att förslaget går för långt. Hon vill inte att det i lagtexten ska stå þungunarrof i stället för fóstureyðing:
"Det nya begreppet syftar inte på något sätt på det liv som så sannerligen bärs under hjärtat och är ett embryo till en ny människa. Enligt vår kristna tro är livet heligt, en nådegåva som Gud ger och Gud tar. Det är människans uppgift att vaka över det och skydda det med all kraft och ha respekt för den personliga integriteten, skapelsen och skaparen. Det är missvisande att använda detta nya begrepp i detta känsliga sammanhang eftersom begreppet inte syftar på detta växande nya liv."
Agnes M. Sigurðardóttir skriver vidare att hon ställer sig bakom kampen för kvinnors rättigheter. Men hon anser inte att förslaget om abort till och med tjugoandra graviditetsveckan innebär någon förbättring. Hon tycker att det är problematiskt att barn som föds så tidigt faktiskt kan överleva. Dagens system innebär enligt Agnes M. Sigurðardóttir en rimlig kompromiss mellan olika intressen.

Ännu hårdare kritik kommer från David B. Tencer, katolska kyrkans biskop på Island. Han skriver i ett remissvar att kyrkan var negativt inställd redan till att höja gränsen till artonde veckan. Han protesterar nu på nytt mot det nya förslaget eftersom han anser att det är uppenbart att den tidigare kritiken inte ledde till några förändringar:
"Har det inte blivit dags att stoppa denna världsepidemi som under de senaste tjugo åren har förstört ungefär lika många liv på Island som de som bor i Akureyri med omnejd?"
Han efterlyser en politik som talar om "allas rätt till liv" - och där alla även inkluderar foster. Katolska kyrkans ställningstagande baseras enligt David B. Tencer på en hållning där "vi har respekt för livet från befruktningen till graven".

Den kanske mest drastiska kritiken kommer från Guðmundur Örn Ragnarsson, präst och föreståndare för frikyrkosamfundet Samfélag trúaðra som 2017 hade 28 registrerade medlemmar. Han vill kriminalisera aborter och byta namn på förslaget till "Förslag på totalt förbud mot mord på barn i livmodern".

Här kan du läsa mer om förslaget att förlänga tidsgränsen för aborter till artonde graviditetsveckan.