lördag 12 januari 2019

Dagens citat

"I de centrala delarna upplever människor en positivare utveckling av servicen snarare än i det som vi kallar utkanterna, som är landsbygd, samhällen och byar som då kanske inte har huvudrollen."

Grétar Þór Eyþórsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, i RÚV om effekterna av kommunsamgåenden.