söndag 6 januari 2019

Dagens citat

"Folkets parti har från början kämpat emot inflationsindexeringens helvetesmaskineri. Till exempel kan man peka på att isländska hushålls inflationsindexerade skulder har ökat med omkring 60 miljarder kronor under de tolv senaste månaderna. Ni ser inte i syne. Isländska hushålls inflationsindexerade skulder har ökat med omkring 60 miljarder kronor under de tolv senaste månaderna. Detta är samma summa som det är aktuellt att ta som lån för återuppbyggnaden av landets vägnät. Vi vet alla vilka som slår vakt om elitens ohämmade girighet. Vi vet också vilka som står bakom den orättvisa och utsugning som inflationsindexeringen är."

Inga Sæland, ledare för Folkets parti, skriver i Morgunblaðið om partiets mål att avskaffa inflationsindexerade lån.