onsdag 9 januari 2019

Dagens citat

"Det har länge varit så att tyskar har varit våra bästa gäster: bra turister, välinformerade och intresserade av land och folk. De sköter sig bra, har en kultur som liknar vår och vi har därför lätt att serva dem. De stannar här länge och färdas över hela landet. Det är vad vi behöver. Därför ser vi denna nedgång i norr och öster för att inte tala om Västfjordarna. Vi behöver turister som färdas över hela landet vilket är en jättelik intressefråga för företagen ute i landet och nationalräkenskaperna som helhet. Turismen har totalförändrat alla villkor på landsbygden och en tillbakagång är ett skäl till bekymmer."

Bjarnheiður Hallsdóttir, ordförande för branschorganisationen Samtök ferðaþjónustunnar, i Vísir om konsekvenserna av att färre tyska turister besöker Island.