onsdag 30 januari 2019

Flygbolag i kris får turismen till Island att minska 2019


För första gången på tio år väntas turismen till Island att minska under 2019. Under året beräknas 8,9 miljoner passagerare att flyga via Keflavík. Men det är framför allt resenärer som bara byter flyg på Island som kommer att minska i antal. Turisterna som stannar i landet minskar inte lika mycket. Det visar en prognos från flygplatsbolaget Isavia.

Tio år i följd har antalet passagerare ökat på flygplatsen i Keflavík. Förra året var det 9,8 miljoner resenärer som flög från Keflavík. Det var det högsta antalet i flygplatsens historia.

Men 2019 kommer enligt Isavia inte att bli något rekordår. Antalet passagerare beräknas minska med 8,7 procent till 8,9 miljoner. Det är framför allt de resenärer som flyger mellan Europa och Nordamerika och mellanlandar på Island som blir färre i antal. De väntas bli hela 18,7 procent färre i år.

Nedgången av turister som stannar på Island blir inte lika dramatisk. Här räknar Isavia med 2,2 procent färre passagerare som reser från landet och 2,1 procent färre som reser till Island. De kommer att utgöra knappt två tredjedelar av dem som reser via Keflavík i år.

Isavias prognos kommer ovanligt sent. Förväntningarna inför 2018 presenterades till exempel redan i november året innan. Nu lanseras prognosen nästan en hel månad in på det nya året.

Förklaringen till den sena prognosen är den stora turbulensen inom flygbranschen. Wow Airs framtid är fortfarande osäker. Affären med den tilltänkta investeraren Indigo Partners är ännu inte i hamn. Ovissheten är också skälet till att färre turister kommer att resa via Island.

Primera Air gick i konkurs under 2018. Wow Air genomgår just nu ett stålbad där verksamheten i det närmaste halveras för att bolaget ska kunna överleva. Och Icelandair plågas av förluster - men har också helt andra ekonomiska muskler än vad Wow Air har för att kunna ta sig igenom svåra perioder.

Wow Air slopar en stor del av trafiken till Nordamerika. Flyglinjen till New Delhi blev dessutom bara sex veckor gammal. Hittills verkar det som att många av de rutter som bara Wow Air trafikerade nu kommer att försvinna helt och hållet. Bolaget lägger nu större vikt vid trafiken till Europa. Även där har dock delar av trafiken skurits ned rejält. Wow Air flyger till exempel nu bara till Stockholm under sommaren.

Även Icelandair har tagit liknande beslut. Bolaget satsade tidigare med stor kraft på den nordamerikanska marknaden. Men satsningen misslyckades och när vd:n Björgólfur Jóhannsson avgick förra året angav han just detta strategiska misstag som ett skäl. Icelandair har i stället ökat utbudet av flyg till Europa. I vissa fall går bolaget in på destinationer som Wow Air övergett.

Icelandair och Wow Air var 2018 de två i särklass största flygbolagen som trafikerade Island. Att bägge bolagen bantar antalet flygstolar till Nordamerika är alltså huvudförklaringen till att bytespassagerarna minskar så dramatiskt i år.

Men för turismen till Island väntas alltså inga stora effekter av de krisande flygbolagen. Visserligen ser det ut som att trenden med ett ständigt ökande antal utländska besökare kommer att brytas. Något ras ser dock inte ut att komma under 2019.

Här kan du läsa mer om Wow Airs kris och ovan kan du se det möte där Isavias rapport presenterades.