fredag 18 januari 2019

Folkets parti åter över spärren till alltinget

Folkets parti tar sig på nytt över femprocentsspärren till alltinget. Även Centerpartiet - som också fått se väljarstödet sjunka efter skandalen på Klaustur - ökar i den senaste opinionsmätningen från MMR. Samtidigt växer avståndet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna. Försprånget är nu det största på åtta månader.

Efter skandalen på Klaustur i Reykjavík straffade väljarna de två inblandade partierna Centerpartiet och Folkets parti. I MMR:s decembermätning mer än halverades stödet för Centerpartiet. Och för första gången på nio månader klarade inte Folkets parti femprocentsspärren till alltinget.

I MMR:s nya mätning tar bägge partierna igen en del av det förlorade väljarstödet. Bäst går det för Folkets parti. Nu får partiet 6,7 procent, en uppgång med 2,5 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Även Centerpartiet ökar - men uppgången är mer beskedlig. Centerpartiet får nu 6,9 procent, en ökning med 1 procentenhet.

Självständighetspartiet ökar med 0,1 procentenheter till 22,2 procent. Siffran är partiets bästa på åtta månader.

Gapet ner till Islands näst största parti är även det det största på åtta månader. Socialdemokraterna får nu 15 procent, en minskning med 1,9 procentenheter.

Piratpartiet behåller ställningen som tredje största parti med 13,8 procent, en tillbakagång med 0,6 procentenheter.

Framstegspartiet är nu fjärde största parti - något som inte hänt på drygt ett år. Ändå backar partiet med 0,8 procentenheter till 11,7 procent.

Det betyder i sin tur att Gröna vänstern nu är det minsta regeringspartiet. Partiet får 11,3 procent, en nedgång med 1,6 procentenheter.

Renässans har stöd av 7,8 procent av väljarna. Partiet backar med 0,7 procentenheter sedan förra mätningen.

Ljus framtid växer till den bästa opinionssiffran på elva månader. Stödet är dock 1,1 procent. Trots en ökning med 0,4 procentenheter är avståndet alltså långt till femprocentsspärren.

Övriga partier får 3,5 procentenheter.

Stödet för trepartikoalitionen - där Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet ingår - är 40,3 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter. Det är tredje mätningen i följd som stödet för regeringen ökar.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.