måndag 21 januari 2019

Gröna vänstern kan få strid mellan höger och vänster

Katrín Jakobsdóttir är ohotad som partiledare. Men när posten som vice ordförande blir ledig kan Gröna vänstern få en strid mellan partiets höger- och vänsterfalanger. Flera tänkbara kandidater tillhör de alltingsledamöter som motsatte sig regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Det har nu gått sex år sedan Katrín Jakobsdóttir tog över ledarskapet för Gröna vänstern. Som ordförande är hon fortfarande oomstridd. Hennes ställning internt är alltjämt mycket stark. Men den har försvagats något sedan Gröna vänstern för ett drygt år sedan valde att bilda regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Innan samarbetet blev verklighet var det många - i synnerhet inom partiets vänsterfalang - som ifrågasatte beslutet att bilda koalition med Självständighetspartiet, det parti som åtskilliga väljare och medlemmar betraktar som Gröna vänsterns huvudmotståndare. Därefter har kritiken gällt det politiska resultatet av samarbetet.

Katrín Jakobsdóttir kommer att väljas om som partiledare när Gröna vänstern håller landsmöte i Reykjavík den 18 till 20 oktober i år. Men posten som vice ordförande blir vakant. Edward H. Huijbens har bestämt sig för att flytta utomlands och ställer därför inte upp för omval.

Edward H. Huijbens är turismforskare vid Háskólinn á Akureyri. Han är verksam inom kommunpolitiken och är dessutom ersättare i alltinget. När han valdes hösten 2017 var det just för att arbeta med kommunfrågor. Edward H. Huijbens har dock inte varit särskilt synlig sedan han tillträdde.

Inom Gröna vänstern har posten som vice ordförande traditionellt närmast varit ett sätt att jämka mellan olika falanger. Katrín Jakobsdóttir var länge vice ordförande när partiet leddes av grundaren Steingrímur J. Sigfússon. Han har en stark landsbygdsprofil - medan hon talade till många unga storstadsväljare.

När hon tog över som partiledare valdes Björn Valur Gíslason till vice ordförande. Han hade en liknande profil som Steingrímur J. Sigfússon - och han betraktades i praktiken som ett språkrör för den tidigare ordföranden.

Höstens val av vice ordförande kan bli en kamp mellan höger och vänster som får falangstriderna inom partiet att blossa upp. Det ryktas om att åtminstone tre alltingsledamöter är intresserade av posten.

Där finns Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Bägge motsatte sig beslutet att gå i koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. De har vid en rad olika tillfällen också öppet deklarerat sitt missnöje med regeringens politik i olika frågor.

Men där finns också Kolbeinn Óttarsson Proppé. Han står Katrín Jakobsdóttir nära och har backat upp henne både internt och externt sedan hon blev statsminister för ett drygt år sedan.

I valet 2017 besegrade Edward H. Huijbens motkandidaten Óli Halldórsson, kommunpolitiker i Norðurþing, med 148 röster mot 70. I Norðurþing ingår Óli Halldórsson i den majoritet som - tillsammans med Självständighetspartiet och Socialdemokraterna - styr kommunen.

Även om många inom Gröna vänstern tveklöst gärna skulle se en företrädare för landsbygden som vice ordförande är det inte troligt att Óli Halldórsson skulle ställa upp på nytt. Han har dock inte försvagat sin ställning sedan 2017. I övrigt är det inom Gröna vänstern tämligen ont om profilerade politiker med stark landsbygdsanknytning.

Här kan du läsa mer om 2017 års val av vice ordförande.