söndag 20 januari 2019

Högsta arbetslösheten på Island under 2018

Arbetslösheten på Island steg under december till 2,7 procent. Det var tredje månaden i följd som andelen islänningar utan jobb ökade. Arbetslösheten växte i samtliga regioner utom en - och Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att den kommer att fortsätta öka även i januari. Växte gjorde också andelen utlänningar bland de arbetslösa.

2018 var året då högkonjunkturen mattades av. Det märktes inte minst i arbetslöshetsstatistiken. I december var 2,7 procent av islänningarna utan jobb - en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad. I december 2017 var arbetslösheten 2,2 procent.

Och utvecklingen ser inte ut att vara på väg att vända. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med en fortsatt ökning i januari. Redan nu är arbetslösheten den högsta på två år - och då påverkades den markant av en tillfällig strejk bland sjömän.

Arbetslösheten ökade i samtliga regioner utom en under december. Högst var den på Suðurnes med 4,3 procent, en uppgång med 0,4 procentenheter. Därefter följde huvudstadsregionen med 2,7 procent (oförändrat), Norðurland eystra med 2,7 procent (+0,4), Austurland med 2 procent (+0,2), Suðurland med 2 procent (+0,2), Västfjordarna med 1,7 procent (+0,1), Vesturland med 1,7 procent (+0,3) och Norðurland vestra med 1,4 procent (+0,1).

Gapet mellan män och kvinnor ökade under december. Då var 2,8 procent av kvinnorna och 2,6 procent av männen arbetslösa.

Ungdomar i åldern 18 till 24 år fortsatte att stå utan jobb i lägre utsträckning än snittet. Arbetslösheten i gruppen var 2,3 procent i december. Samtidigt utgjorde utländska medborgare 35 procent av de arbetslösa. För ett år sedan var motsvarande siffra 28 procent. Däremot har andelen långtidsarbetslösa sjunkit från 20 till 18 procent.

Under 2018 var det totalt 864 personer som tvingades gå i samband med massuppsägningar. Så många har inte tvingats gå efter massvarsel sedan 2009, ett år då många uppsägningar kom som en följd av finanskraschen hösten 2008. Under 2018 gjordes 15 massuppsägningar - vilket betydde att det rörde sig om varsel som drabbade minst 30 personer.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.