tisdag 15 januari 2019

Icelandair tvingas ersätta för inställda flyg vid strejk

400 euro i kompensation får en rad resenärer som hade bokat flyg med Icelandair i december 2017. Avgångarna ställdes in på grund av en strejk bland flygmekanikerna på Island. Icelandair nekade resenärerna ersättning och hävdade att bolaget gjort allt de kunde för att undvika strejken. Men Samgöngustofa ger resenärerna rätt.

Klockan 6 den 17 december 2017 gick isländska flygmekaniker ut i strejk. Fackförbundet Flugvirkjafélag Íslands utlyste strejken sedan löneförhandlingarna gått i lås. Motparten Samtök atvinnulífsins ansåg att facket krävde allt för stora löneökningar.

Strejken pågick i två dygn innan de kom överens om ett nytt avtal. Under dessa två dygn ställde Icelandair in en rad avgångar från Keflavík till bland annat Stockholm, Zürich, Köpenhamn, Berlin och München.

Icelandair nekade passagerarna ersättning för de inställda avgångarna. Flygbolaget hävdade att strejken var en händelse utom Icelandairs kontroll. Därför ansåg sig inte bolaget vara skyldigt att kompensera resenärerna ekonomiskt.

Det var ett beslut som 23 resenärer valde att anmäla till Samgöngustofa. Nu dömer myndigheten till passagerarnas fördel. Samgöngustofa fastslår att de har rätt till 400 euro var i ersättning.

Icelandair hävdade att bolaget gjort vad som var möjligt för att avstyra strejken. Att acceptera fackets lönekrav hade varit oansvarigt eftersom det hade fått negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Bolaget dömde ut kraven som orealistiska - och därmed kunde inte strejken anses vara något som var inom Icelandairs kontroll.

Men Samgöngustofa håller inte med. Myndigheten fastslår att en strejk bland personalen kan vara ett skäl till att ett flygbolag inte är skyldigt att kompensera resenärerna. Men när det gäller de avgångar som ställdes in under strejken bland flygmekaniker var inte dessa förutsättningar uppfyllda.

Avtalet mellan flygmekanikerna och Icelandair löpte ut redan den 31 augusti 2017. Strejkvarslet från facket kom den 8 december samma år.

Icelandair vidtog enligt Samgöngustofa inga åtgärder från tidpunkten för varslet och strejkens början. Bara några få timmar innan flygmekanikerna gick ut i strejk började bolaget kalla in personal för att kunna boka om passagerare.

Enligt Samgöngustofa var inte detta tillräckligt. Rätten till ersättning upphör bara om bolaget i god tid försökt boka om resenärerna. Det gjorde dock Icelandair först när strejken stod för dörren. Därför anser myndigheten att flygbolaget är ersättningsskyldigt. Tiden mellan varslet och strejkens början gav Icelandair förutsättningar att hantera situationen som inte utnyttjades.

Här kan du läsa besluten från Samgöngustofa.