måndag 28 januari 2019

Jordskalv nära Torfajökull skakade Fljótshlíð

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Fljótshlíð på södra Island i går förmiddag. Skalvet uppmättes till 3,7 och hade sitt epicentrum nära Torfajökull på det isländska höglandet. Det följdes under gårdagen av ett fyrtiotal efterskalv. Inget tyder på att skalvserien skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet.

Torfajökull är Islands tolfte största glaciär med en yta på cirka 15 kvadratkilometer. Toppen ligger 1 190 meter över havet. Torfajökull ligger ungefär mitt emellan Mýrdalsjökull och Landmannalaugar på det isländska höglandet. Torfajökulls krater är navet i ett av ett trettiotal aktiva vulkaniska system på Island.

Det senaste utbrottet i Torfajökull skedde 1477. Då strömmade lava bland annat till Landmannalaugar.

Men det kanske mest betydelsefulla utbrottet i Torfajökull ägde rum omkring år 870. Det utbrottet skapade nämligen det lager av aska som bland annat gör det möjligt att datera arkeologiska fynd. Utbrottet skedde ungefär vid samma tid som Island befolkades. Fynd som hittas under detta lager av aska härrör alltså från tiden innan de första kända kolonisatörerna anlände till Island.

Klockan 10.01 i går inträffade ett större jordskalv nära Torfajökull. Skalvet hade en magnitud på 3,7. Det kändes i bland annat Fljótshlíð flera mil söderut.

Det stora skalvet följdes av en jordskalvssvärm. Bara under söndagen inträffade ett fyrtiotal skalv i området. Samtliga hade epicentrum nordväst om Torfajökull. Det kraftigaste efterskalvet uppmättes till 2,3.

Jordskalv i området är ganska vanliga. Gårdagens skalv följdes inte av några rörelser i jordskorpan som skulle kunna peka på att de var kopplade till nära förestående vulkanisk aktivitet. Vid Torfajökull finns ett av Islands största geotermiskt aktiva områden. I stället är det troligt att jordskalven har ett samband med jordvärme.

Sommaren 2017 inträffade en annan jordskalvssvärm i området. Det kraftigaste skalvet skedde den 3 augusti och hade en magnitud på 2,8.

Eftersom det var mitt i sommaren fanns en hel del vandrare och andra friluftsturister i trakten. En av dem var Pétur Blöndal som cyklade nära epicentrum vid tiden för jordskalvet. Han berättade i Morgunblaðið att jorden skakade och mullrade. Det var först när han på nytt fick mobiltäckning som han insåg att de hade befunnit sig på platsen för skalvet.

Det senaste större skalvet nära Torfajökull ägde rum i augusti förra året.