onsdag 9 januari 2019

Klausturfokk, kulnun och plokka är årets ord på Island

Ett svenskt lån i plokka ('plogga'), ett samtidsfenomen i kulnun ('utbrändhet') och ett ord kopplat till 2018 års största politiska skandal i form av Klausturfokk ('situation på baren Klaustur där allt går snett'). Det var de tre isländska ord som bäst kännetecknade det gångna året. Vinnarna röstades fram av RÚV:s publik eller utsågs av Stofnun Árna Magnússonar.

Plogga är ett fenomen och ett ord som spridit sig från Sverige och svenskan till bland annat engelskan och norskan. Rörelsen har också nått Island. Under sommaren växte Facebook-gruppen Plokk á Íslandi snabbt.

Den som ploggar kombinerar joggingrundan med att plocka upp skräp som dyker upp längs vägen. Stofnun Árna Magnússonar utser den isländska motsvarigheten plokka till 2018 års nyord.

Plokka är redan etablerat i isländskan i betydelsen 'plocka; pilla; skinna'. Verbet används alltså i liknande sammanhang. Ett skäl till att Stofnun Árna Magnússonar lyfter fram ordet är att det också ligger nära skokka ('jogga'). Plokka skulle således med lite god vilja kunna betraktas som ett teleskopord - där början av ett ord och slutet av ett annat bildar ett ord genom att klämmas ihop som ett teleskop - på samma sätt som plogga.

Klausturfokk röstades av RÚV:s publik fram till årets nyord. Förebilden är engelskans clusterfuck, en händelse där allt som kan gå snett också går snett. På baren Klaustur i Reykjavík träffades sex alltingsledamöter den 20 november förra året. Under en blöt kväll drack de sig berusade och hånade bland annat olika minoriteter. De kallade kvinnliga politiker bitchar och galna fittor, vädrade sexfantasier om en kvinnlig minister och skröt om kohandel med ambassadörsposter.

Skandalen på Klaustur har dominerat nyhetsrapporteringen sedan inspelningar från barrundan avslöjades en dryg vecka senare. Klausturfokk är alltså ett rejält clusterfuck - men som utspelar sig just på Klaustur.

De fyra övriga kandidaterna var teleskopord: efsökunarbeiðni, gjammviskubit, svargur och strútskýring.

Afsökunarbeiðni betyder 'ursäkt'. Ef betyder 'om'. Efsökunarbeiðni skulle kunna sägas vara en modern typ av ursäkt där en person inte medger några misstag - men ändå ber om ursäkt om någon skulle ha tagit illa upp.

Samviskubit betyder 'dåligt samvete, samvetskval'. Och gjamm betyder 'gläfs'. Gjammviskubit är alltså dåligt samvete som uppkommer på grund av oförsiktigt prat. Också detta är ett ord som likt efsökunarbeiðni och Klausturfokk kan kopplas till skandalen på Klaustur.

Även strútskýring kan förknippas med Klausturskandalen. Strútur betyder 'struts' och útskýring betyder 'förklaring'. Den som ägnar sig åt den här typen av förklaringar stoppar huvudet i sanden. Förklaringarna syftar till att avleda uppmärksamheten från det mest besvärliga i en situation och genom vilseledande manövrar kan alltså publiken tappa fokus på det mest väsentliga för att i stället förlora sig i betydelselösa detaljer.

Strútskýring ligger nära hrútskýring ('mansplaining') som röstades fram till årets ord 2016. Också det var ett teleskopord bildat till hrútur ('bagge') och útskýring ('förklaring').

Svargur har bildats enligt samma mönster som engelskans hangry. Adjektivet beskriver alltså en person som samtidigt är arg och hungrig - och inte sällan är ilskan ett resultat av hungern. Detta teleskopord är bildat till svangur ('hungrig') och argur ('arg').

I omröstningen om årets ord segrade kulnun ('utbrändhet'). Under 2018 debatterades fenomenet ofta i de isländska medierna. Många betraktade också året som det tillfälle då utbrändhet i praktiken erkändes som en verklig företeelse.

De övriga fyra kandidaterna till årets ord hade även de starka kopplingar till pågående samhällsdebatter. Braggi ('barack') har varit aktuellt i samband med uppgifter om skenande kostnader för renovering av en militärbarack från andra världskriget i Reykjavík. Frammistöðuvandi ('prestationsproblem') nämndes som ett skäl till en uppmärksammad uppsägning inom energibolaget Orka náttúrunnar. Orkuskipti ('energiskifte') hördes i diskussionen om behovet av att gå över från fossila bränslen till exempelvis eldrivna fordon. Vafrakaka ('cookie') var något som det informerades mycket om under våren när dataskyddsförordningen GDPR infördes.

I RÚV:s omröstning deltog 3 300 personer. RÚV fick in närmare 200 förslag till årets ord och årets nyord.

Här kan du läsa mer om 2017 års isländska ord och nyord.