torsdag 31 januari 2019

Kolsyremaskin gör alltinget grönare

Inköpen av buteljerat vatten har minskat med 87 procent i alltinget. Bakom förändringen ligger beslutet att installera en kolsyremaskin. Nu kan ledamöter och anställda i stället fylla flaskor som kan användas flera gånger. Beslutet innebär också att alltinget förbrukar 2 500 plastflaskor färre om året. Det uppger Umhverfisstofnun i ett pressmeddelande.

Buteljerat vatten har länge varit en självklarhet i alltinget. Vid sammanträden och andra funktioner tillhörde det nästan inventarierna. Men de senaste åren har alltinget försökt bli grönare.

Umhverfisstofnun listar några av de åtgärder som vidtagits för att miljöbelastningen. En av dem är alltså installationen av en kolsyremaskin. Ledamöter och anställda som föredrar kolsyrat vatten behöver nu inte konsumera buteljerat vatten. De kan numera använda de flaskor som de har fått utdelade och som kan användas många gånger.

Inköpen av buteljerat vatten i engångsflaskor har minskat med 87 procent. Det betyder att förbrukningen av plastflaskor krympt med 2 500 om året.

Alltinget har även minskat mängden försändelser som skickas i plast. Nu tar alltinget bara emot åtta exemplar av rapporter - ett för varje parti i alltinget - och fyra exemplar av rikstäckande tidningar. För att fler ska kunna läsa samma exemplar har ett läsrum inrättats.

Andra åtgärder för att minska klimatpåverkan är bland annat uppmaningar till anställda och ledamöter om att gå eller cykla till alltinget samt installation av laddstolpar för elbilar samt insatser för att öka mängden källsorterat avfall.